Attachment #196
Łatka zmieniająca accesskey na "l" patch 2004-10-28 19:18:25 CEST 705 bytes no flags Details