Bugzilla

Lokalizacja (tłumaczenie) systemu zgłaszania i śledzenia błędów Bugzilla

Select a component to see open bugs in that component.

Component Default Assignee Default QA Contact
Ogólne Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner) bugzilla
Błędy związane z lokalizacją systemu zgłaszania i śledzenia błędów Bugzilla
Podręcznik Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner) bugzilla
Błędy związane z lokalizacją dokumentacji systemu zgłaszania i śledzenia błędów Bugzilla
QA Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner) bugzilla
Błędy związane z automatycznymi testami Bugzilli