Firefox OS

Lokalizacja (tłumaczenie) systemu Firefox OS

Select a component to see open bugs in that component.

Component Default Assignee Default QA Contact
Gaia Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner) firefox-os
Błędy związane z polską lokalizacją sytemu operacyjnego Firefox OS