slownik.aviary.pl

Problemy i zadania (także administracyjne) związane ze stroną slownik.aviary.pl (dyskusje nt. treści słownika toczą się na <a href="http://wiki.aviary.pl/GWO">naszym wiki</a>)

Select a component to see open bugs in that component.

Component Default Assignee Default QA Contact
Ogólne Wojciech Kapusta slownik-aviary-pl
Problemy i zadania (także administracyjne) związane ze stroną slownik.aviary.pl (dyskusje nt. treści słownika toczą się na Wiki: http://wiki.aviary.pl/Słownik