Back to bug 127

Who When What Removed Added
marcoos+bugs 2004-06-17 22:19:00 CEST Summary Wydanie EN a PL - różnice Brak Pomocy i Inspektora DOM
gandalf 2004-06-17 22:44:42 CEST Status CONFIRMED RESOLVED
Resolution --- INVALID
marcoos+bugs 2004-06-17 22:45:56 CEST Resolution INVALID ---
Status RESOLVED CONFIRMED
marcoos+bugs 2004-06-17 22:46:09 CEST Status CONFIRMED RESOLVED
Resolution --- WORKSFORME
marcoos+bugs 2004-06-17 22:46:26 CEST Status RESOLVED VERIFIED
gandalf 2005-02-03 20:36:34 CET Severity normalny
Priority P2 P3
marcoos+bugs 2005-03-18 19:27:38 CET Component Tłumaczenie Firefox
Product Firefox pl-PL Lokalizacje
Version 0.9 unspecified
hubert+bap 2009-01-02 03:22:05 CET Component Firefox Ogólne
Version Nieokreślona nieokreślona
Product Lokalizacje Aviary.pl Firefox
Target Milestone Nieokreślona ---
splewako 2014-08-15 11:15:07 CEST Hardware PC Wszystkie

Back to bug 127