Back to bug 166

Who When What Removed Added
pitreck 2004-07-14 21:23:12 CEST Status CONFIRMED RESOLVED
Resolution --- FIXED
gandalf 2004-10-02 23:31:51 CEST Status RESOLVED VERIFIED
gandalf 2005-02-03 20:54:37 CET Severity normalny
marcoos+bugs 2006-04-07 19:07:34 CEST Component Treść www.thunderbird.pl
Product Strona thunderbird.pl Nasze witryny
Target Milestone Nieokreślona ---
Version Nieokreślona unspecified
splewako 2014-08-15 11:14:59 CEST Hardware PC Wszystkie

Back to bug 166