Back to bug 333

Who When What Removed Added
cleriic 2004-12-09 16:32:48 CET Status UNCONFIRMED CONFIRMED
Ever confirmed 0 1
cleriic 2004-12-10 12:02:56 CET Summary 1 Błąd wysyłania wiadomości gdy ścieżka do folderu tymczasowego zawiera znaki spoza ascii
gandalf 2004-12-16 18:17:24 CET Assignee computax pitreck
gandalf 2005-02-03 20:54:17 CET Severity normalny
pitreck 2005-02-17 03:12:10 CET Status CONFIRMED RESOLVED
Keywords moved_to_bmo
Resolution --- WONTFIX
marcoos+bugs 2005-03-18 18:25:04 CET Component budowa Thunderbird
Product Thunderbird pl-PL Lokalizacje
Target Milestone 1.0 ---
Version 0.9 unspecified
bpiec 2008-11-05 11:04:49 CET Status RESOLVED VERIFIED
CC bpiec
hubert+bap 2009-01-02 04:12:38 CET Component Thunderbird Ogólne
Version Nieokreślona nieokreślona
Product Lokalizacje Aviary.pl Thunderbird
Target Milestone Nieokreślona ---
splewako 2010-05-13 05:53:18 CEST Target Milestone --- next
splewako 2014-08-15 11:14:42 CEST Hardware PC Wszystkie

Back to bug 333