Back to bug 339

Who When What Removed Added
marcoos+bugs 2004-12-13 00:20:49 CET URL http://lxr.mozilla.org/aviarybranch/source/dom/src/base/nsJSEnvironment.cpp#460
Status UNCONFIRMED CONFIRMED
Ever confirmed 0 1
Summary Ostrzeżenie, gdy na stronie jest skrypt, zużywający dużo zasobów Anglojęzyczne ostrzeżenie przy skrypcie zużywającym dużo zasobów
marcoos+bugs 2004-12-13 00:21:01 CET CC gandalf
gandalf 2005-02-03 20:54:08 CET Severity normalny
marcoos+bugs 2005-03-18 18:27:19 CET Component Tłumaczenie Firefox
Product Firefox pl-PL Lokalizacje
Version 1.0 unspecified
marcoos+bugs 2005-03-23 00:02:02 CET Blocks 391
marcoos+bugs 2005-04-11 20:02:26 CEST Status CONFIRMED IN_PROGRESS
marcoos+bugs 2005-04-16 21:09:16 CEST Status IN_PROGRESS RESOLVED
Resolution --- FIXED
hubert+bap 2008-10-19 11:10:40 CEST Status RESOLVED VERIFIED
CC hubert
hubert+bap 2009-01-02 03:23:09 CET Component Firefox Ogólne
Version Nieokreślona nieokreślona
Product Lokalizacje Aviary.pl Firefox
Target Milestone Nieokreślona ---
splewako 2014-08-15 11:14:31 CEST Hardware PC Wszystkie

Back to bug 339