Back to bug 372

Who When What Removed Added
marcoos+bugs 2005-03-03 00:01:54 CET Summary instalator pasek [instalator] Odznaczenie "Skrót do paska szybkiego uruchamiania" nic nie robi
URL https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=245392
Status UNCONFIRMED RESOLVED
Keywords moved_to_bmo
Resolution --- INVALID
marcoos+bugs 2005-03-18 19:02:13 CET Component budowa Firefox
Product Firefox pl-PL Lokalizacje
Version 1.0.1 unspecified
hubert+bap 2008-07-08 13:31:45 CEST Status RESOLVED VERIFIED
CC hubert
hubert+bap 2009-01-02 03:23:13 CET Component Firefox Ogólne
Version Nieokreślona nieokreślona
Product Lokalizacje Aviary.pl Firefox
Target Milestone Nieokreślona ---
Ever confirmed 0 1
splewako 2010-04-12 09:34:52 CEST CC splewako
OS Windows 98 Windows
splewako 2014-08-15 11:14:50 CEST Hardware PC Wszystkie

Back to bug 372