Back to bug 403

Who When What Removed Added
smalolepszy 2005-03-15 22:34:53 CET Assignee marek.stepien smalolepszy
QA Contact smalolepszy gandalf
marcoos+bugs 2005-03-18 16:53:19 CET Target Milestone 1.0 ---
Version 0.9 unspecified
Component tłumaczenie Nvu
Product NVU pl-PL Lokalizacje
smalolepszy 2005-03-23 23:29:07 CET Blocks 393
smalolepszy 2005-03-24 02:00:07 CET Status CONFIRMED IN_PROGRESS
Keywords jest_poprawka
smalolepszy 2005-03-24 02:42:30 CET Status IN_PROGRESS RESOLVED
Resolution --- FIXED
hubert+bap 2008-05-03 04:32:16 CEST Component Nvu Ogólne
Version Nieokreślona nieokreślona
Product Lokalizacje Aviary.pl Nvu/KompoZer
Target Milestone Nieokreślona ---
hubert+bap 2009-01-01 11:44:26 CET Keywords jest_poprawka
Status RESOLVED CONFIRMED
CC hubert
Resolution FIXED ---
hubert+bap 2009-01-04 05:28:26 CET QA Contact gandalf nvu
Assignee smalolepszy gandalf
hubert+bap 2010-02-24 13:22:08 CET Blocks 2896
gandalf 2011-04-16 04:27:51 CEST Status CONFIRMED RESOLVED
Resolution --- FIXED
splewako 2014-08-15 11:14:40 CEST Hardware PC Wszystkie

Back to bug 403