Back to bug 404

Who When What Removed Added
smalolepszy 2005-03-15 22:39:00 CET Assignee marek.stepien smalolepszy
QA Contact smalolepszy gandalf
marcoos+bugs 2005-03-18 16:59:32 CET Target Milestone 1.0 ---
Version 0.9 unspecified
Component tłumaczenie Nvu
Product NVU pl-PL Lokalizacje
smalolepszy 2005-03-23 23:29:07 CET Blocks 393
smalolepszy 2005-03-24 02:00:52 CET Status CONFIRMED IN_PROGRESS
Keywords jest_poprawka
smalolepszy 2005-03-24 02:44:43 CET Status IN_PROGRESS RESOLVED
Resolution --- FIXED
hubert+bap 2008-05-03 04:32:19 CEST Component Nvu Ogólne
Version Nieokreślona nieokreślona
Product Lokalizacje Aviary.pl Nvu/KompoZer
Target Milestone Nieokreślona ---
hubert+bap 2009-01-01 09:42:34 CET Status RESOLVED VERIFIED
CC hubert
splewako 2014-08-15 11:15:13 CEST Hardware PC Wszystkie

Back to bug 404