Back to bug 422

Who When What Removed Added
jklawiter 2005-03-18 18:50:15 CET Attachment #360 Attachment is obsolete 0 1
jklawiter 2005-03-18 18:57:15 CET Attachment #359 Attachment is obsolete 0 1
hubert+bap 2008-09-08 08:23:05 CEST CC hubert
hubert+bap 2009-01-02 05:03:38 CET Version Nieokreślona nieokreślona
Product Marketing Promocja i prasa
Target Milestone Nieokreślona ---
Component Promocja programów Ogólne
hubert+bap 2009-01-04 04:29:16 CET CC marcoos+bugs
QA Contact marcoos+bugs promocja-i-prasa
gandalf 2012-04-14 07:04:22 CEST Status CONFIRMED PRZEDAWNIONY
Resolution --- WONTFIX
splewako 2012-04-23 16:32:38 CEST Status PRZEDAWNIONY CONFIRMED
Resolution WONTFIX ---
bpiec 2012-04-27 06:42:27 CEST Status CONFIRMED RESOLVED
CC bpiec
Resolution --- WONTFIX

Back to bug 422