Back to bug 436

Who When What Removed Added
roman 2005-03-24 10:13:22 CET Blocks 216
Summary nieprzetłumaczone słowo "Total" w raporcie tabelarycznym nieprzetłumaczone słowo "Total" w raporcie z wieloma tabelami/obrazkami
prefiks 2005-03-24 10:33:05 CET Status CONFIRMED RESOLVED
Resolution --- FIXED
hubert+bap 2009-01-02 03:52:09 CET Component Bugzilla Ogólne
Version Nieokreślona nieokreślona
Product Lokalizacje Aviary.pl Bugzilla
Target Milestone Nieokreślona ---

Back to bug 436