Back to bug 444

Who When What Removed Added
wadimd 2005-03-24 21:24:02 CET Blocks 393
hubert+bap 2005-03-25 15:04:18 CET CC zwierz
smalolepszy 2005-03-25 15:20:22 CET Status CONFIRMED IN_PROGRESS
smalolepszy 2005-03-25 19:21:22 CET Attachment #372 Flags review?(gandalf)
Attachment #372 Attachment description Patcha (zawiera też zmiany z patcha z błędu 443) Patch (zawiera też zmiany z patcha z błędu 443)
smalolepszy 2005-03-25 19:56:48 CET Attachment #372 Attachment is obsolete 0 1
smalolepszy 2005-03-25 19:57:57 CET Attachment #372 Flags review?(gandalf)
smalolepszy 2005-03-25 19:59:21 CET Attachment #373 Flags review?(gandalf)
gandalf 2005-03-25 20:02:21 CET Attachment #373 Flags review?(gandalf) review+
smalolepszy 2005-03-25 20:36:42 CET Status IN_PROGRESS RESOLVED
Resolution --- FIXED
hubert+bap 2008-05-03 04:32:49 CEST Component Nvu Ogólne
Version Nvu-0.9 nieokreślona
Product Lokalizacje Aviary.pl Nvu/KompoZer
Target Milestone Nieokreślona ---
hubert+bap 2009-01-01 11:38:50 CET Status RESOLVED VERIFIED
splewako 2014-08-15 11:14:57 CEST Hardware PC Wszystkie

Back to bug 444