Bug 10 - [bugzilla] Problemy z kodowaniem pl znaków
Summary: [bugzilla] Problemy z kodowaniem pl znaków
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on: 8
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-02-23 23:48 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-01 12:33 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-02-23 23:48:45 CET
Na niektórych podstronach bugs.firefox.pl (np. przy wyświetlaniu listy bugów)
tekst nie jest zadeklarowany jako unikod i wyświetlają się krzaczki.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-02-24 12:09:54 CET
Tymczasowo poprawione (w en dodalem meta kodowanie.).
Prawidlowy fix powinien polegac na przetlumaczeniu i ustawieniu w Polskiej
lokalizacji kodowania.
Comment 2 Marek Stępień 2004-02-24 13:15:13 CET
v.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:46:46 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 15:56:54 CET
Masówka. serwis firefox.pl/bugs.firefox.pl -> Strona bugs.aviary.pl/Działanie
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:33:56 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.