Bug 100 - Popsute okna dialogowe i input type="file"
Summary: Popsute okna dialogowe i input type="file"
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 10:42 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-06-16 10:42:27 CEST
Nie da się z polskiego Firefoksa skorzystać z input type="file".

1. Przycisk "Przeglądaj" jest jakiś taki malutki
2. Po kliknięciu widzimy okno z błędem parsowania.

Podobnie jest przy okienku, które pojawia się, kiedy Firefox proponuje, czy dany
plik zapisać na dysk czy odpalić helper application.
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-16 10:44:40 CEST
Ad 1.

Reprodukcja błędu:
1. Spróbuj np. dodać załącznik do buga.
2. Widać popsuty przycisk
3. Kliknięcie popsutego przycisku otwiera popsute okno


Ad 2.
Reprodukcja błędu:

1. Otwórz np. http://bugs.firefox.pl/attachment.cgi?id=79&action=view
2. Widać popsute okno z błędem parsowania.
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-16 10:48:53 CEST
Wersja ZIP dla Windows nie ma tego błędu.
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-16 10:52:27 CEST
Na nowym profilu działa ok. Ciekawe tylko, dlaczego mi się tak zrypało. 

Resolved invalid.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:32:22 CEST
v 
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:11 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:30:03 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.