Bug 101 - Literówka w bugzilli
Summary: Literówka w bugzilli
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 10:59 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:52 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-06-16 10:59:50 CEST
Po modyfikacji buga dostajemy komunikat:

"E-mail został wysłany do:  kogośtam
Wyłączjąc:"
____^^^^

Trzeba by dodać "a". ;)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:37:02 CEST
->Bugzilla::Tlumaczenie 
Comment 2 Pawel Chmielowski 2004-06-22 11:03:38 CEST
Poprawione przez załącznik 90 z błędu 8
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 17:10:45 CET
Masówka. Z "Bugzilla pl-PL" do Lokalizacje/Bugzilla. Sorry for bugspam ;)
Comment 4 Łukasz K 2007-09-24 05:10:24 CEST
CZy napewno dziala?
Comment 5 Łukasz K 2007-09-24 05:14:40 CEST
CZy napewno dziala?

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.