Bug 102 - Program Firefox nie jest obecnie domyślna przeglądarką. Czy chcesz, aby stał się domyślna przeglądarką?
Summary: Program Firefox nie jest obecnie domyślna przeglądarką. Czy chcesz, aby stał ...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 13:58 CEST by Rafał Widełka
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Rafał Widełka 2004-06-16 13:58:04 CEST
Steps to Reproduce:
Narzędzia/Opcja/Ogólne/Domyślna przeglądarka/Sprawdź teraz
Actual Results:
Message box wyświetla: Program Firefox nie jest obecnie domyślna przeglądarką.
Czy chcesz, aby stał się domyślna przeglądarką?
Expected Results:
Program Firefox nie jest obecnie domyślną przeglądarką. Czy chcesz, aby stał się
domyślną przeglądarką?
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 15:44:37 CEST
moje
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:49:30 CEST
fixed on a trunk 
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-17 22:34:33 CEST
verified.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:42:58 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:23:23 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.