Bug 103 - Strona startowa 0.9
Summary: Strona startowa 0.9
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.mozilla.org/products/firefox/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 14:45 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-06-16 14:45:32 CEST
Czy to jest przetłumaczone? 

Bo wygląda mi na to że znacząco różni się od 0.8.
Nie chcę wchodzić w niczyje kompetencje :) ale jak jest wolne to się najpierw za
to wezmę.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 15:44:04 CEST
Będzie wystwione wraz ze startem 0.9
Comment 2 Piotr Pielach 2004-06-16 17:01:10 CEST
Ok. Czyli rozumiem że jest gotowe. :)
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-24 20:17:01 CEST
To zostało poorawione.

fixed/
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:14 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:32:37 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:12:55 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.