Bug 104 - Nieprawidłowo zmieniony skrót klawiaturowy dla 'Znajdź następne'
Summary: Nieprawidłowo zmieniony skrót klawiaturowy dla 'Znajdź następne'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 14:57 CEST by marek wawrzyniak
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description marek wawrzyniak 2004-06-16 14:57:38 CEST
Ctrl+P jest zdefiniowane dla drukuj jak i Znajdź następny. przez co utudnione
jest szukanie poprzez / , w oryginale jest ctrl+g dla szukaj i tak powinno też
zostać.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 15:43:22 CEST
jasne. moje
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-16 16:26:20 CEST
Skrótów z CTRL nie powinniśmy w ogóle ruszać. Nie wiem, skąd się to w ogóle
wzięło...
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-16 16:29:51 CEST
Poprawiam podsumowanie błędu na bardziej treściwe. :)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:51:50 CEST
fixed on a trunk 
Comment 5 Marek Stępień 2004-06-17 22:35:01 CEST
verified.

btw. "on trunk", a nie "on a trunk" :-P
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:39:04 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 19:52:48 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.