Bug 105 - niekonsekwentne tłumaczenia w menu "Kodowanie znaków"
Summary: niekonsekwentne tłumaczenia w menu "Kodowanie znaków"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 15:18 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2004-06-16 15:18:47 CEST
Należałoby się zdecydować na jedną nazwę danego typu kodowania. Np. raz używana jest nazwa 
"Unicode" a raz "Unikod". Podobnie jest zazwyczaj "Hebrajski" a raz występuje "Hebrew".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:53:14 CEST
Unicode przywracam wszedzie na Unicode, poniewaz to nazwa wlasna. 
Natomiast Hebrew poprawiam. 
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:54:34 CEST
fixed on a trunk 
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-17 22:35:33 CEST
verified
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:33:44 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:14:53 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.