Bug 1054 - [tracking] Lokalizacja Sunbirda 0.3
Summary: [tracking] Lokalizacja Sunbirda 0.3
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P1 blokujący
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Hubert Gajewski
URL:
Depends on: 1023 1037 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-09-27 14:16 CEST by Staś Małolepszy :stas
Modified: 2010-05-18 12:25 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Staś Małolepszy :stas 2006-09-27 14:16:14 CEST
Zbliżamy się do wydania 0.3 Mozilla Calendar.

W chwili obecnej tłumaczenie jest zsynchronizowane z wersją angielską, niemniej
wymaga niemało poprawek.

Przewidywany termin wydania wersji 0.3: koniec września / początek października
(ten ostatni bardziej prawdopodobny).
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2006-09-27 22:10:13 CEST
Aktualizacja daty wydania

Simon Paquet na m.d.l10n:
"(...) 0.3 release, for which we'll probably release a first release candidate
in the next two weeks. "

http://groups.google.com/group/mozilla.dev.l10n/browse_frm/thread/a5c6606b7b1e2264/fa317b3e532a99aa#fa317b3e532a99aa

Co oznacza najprawdopodobniej RC1 w drugim tygodniu października.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2006-09-29 18:32:01 CEST
Do RC1 zostało jednak mniej czasu:

" We have landed the last blocking bug for Mozilla Sunbird and Lightning
0.3. Therefore, if the 2006-09-28 nightly build completes successfully
and is free of any serious regressions, it will become the first
release candidate (RC) for Sunbird and Lightning 0.3.  Please note that
some "hand-rolling" will still need to be done to Lightning to add
Intel Mac support and package the locales. Testers should continue to
test as normal, and we'll add in the extras as we approach a final RC.

Localizers:
We will be tagging the /l10n repository no earlier than 2006-10-03
07:00 UTC (Tuesday morning at 00:00 Pacific), effectively freezing the
localizations that will be shipping with Sunbird and Lightning 0.3."

Matt Willis na mozilla.dev.l10n
(http://groups.google.com/group/mozilla.dev.l10n/browse_frm/thread/ef0bc5344f9c6a81)

Zajmę się lokalizacją w weekend. Nikdo: dzięki za QA.
Comment 3 Marek Stępień 2006-10-02 23:15:41 CEST
QA bugów Sunbirda -> zwierz...
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2006-10-12 00:19:50 CEST
0.3 wydane! :-)

Dzięki wszystkim za pomoc.
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:53 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-12-06 04:08:24 CET
(In reply to comment #4)
> 0.3 wydane! :-)

Verified :-)
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:31:02 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2010-05-17 14:47:28 CEST
krowujacy -> normalny (filtruj po: massmail )
Comment 9 Zbigniew Braniecki 2010-05-18 12:25:52 CEST
ponowna zmiana, przywracam wage "blokujacy" (filtrowac po slowie: mass-o-mail)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.