Bug 106 - Niewłaściwe użycie słowa "czcionki"
Summary: Niewłaściwe użycie słowa "czcionki"
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 51
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 15:25 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2014-08-15 11:12 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2004-06-16 15:25:28 CEST
Błędnym jest tłumacznie słowa "font" na "czcionka". Polskim odpowiednikiem angielskiego "font" jest 
"font", bo czcionka to metalowy słupek będący nośnikiem pojedynczego znaku w danym kroju używany 
w zecerstwie.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 15:42:10 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 51 ***
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-16 16:28:26 CEST
Zweryfikowany duplikat.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:38:15 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:48:56 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.