Bug 107 - "Włącz obsługę wyszukiwania Znajdź wprowadzając" - ?????
Summary: "Włącz obsługę wyszukiwania Znajdź wprowadzając" - ?????
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 15:36 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2004-06-16 15:36:24 CEST
Powyższy cytat pochodzi z preferencji, dział Zaawansowane, panel Dostępność. Jest on totalnie 
nieczytelny
Comment 1 Piotr Pielach 2004-06-16 17:00:07 CEST
Może tak: 

Włącz obsługę mechanizmu "Znajdź wprowadzając"

Wydaje mi się że niepotrzebnie użyto słowa "wyszukiwania" gdyż "znajdź" jest
podobne znaczeniowo. Poza tym cudzysłów dałem celowo aby podkreślić w pewnym
sensie nazwa własna - a może by trzeba było wprowadzić pisownię wielkimi literami?
Comment 2 Piotr Chyliński 2004-06-16 17:23:21 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)

> Włącz obsługę mechanizmu "Znajdź wprowadzając"

Pomysł bardzo dobry, ale wydaje mi się, że sama nazwa "Znajdź wprowadzając" jest niezbyt szczęśliwa. 
Może po prostu"... mechanizmu >>Szukaj pisząc<<" lub ewentualnie "... mechanizmu >>Znajdź 
pisząc<<"
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 20:56:06 CEST
Nazwy mechanizmu na pewno teraz nie zmienimy. Prosze zalozyc osobny blad. Do 
0.9 poprawiam napis na  
 
Włącz obsługę mechanizmu "Znajdź wprowadzając" 
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 23:52:43 CEST
fixed on a trunk
Comment 5 Marek Stępień 2004-06-17 22:36:31 CEST
verified (windows)
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:40:41 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 19:16:30 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.