Bug 108 - Preferencje/Prywatność/Formularze - zły stylistycznie tekst
Summary: Preferencje/Prywatność/Formularze - zły stylistycznie tekst
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 15:42 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2004-06-16 15:42:59 CEST
Zdanie "Informacje wprowadzane do formularzy na stronach WWW oraz do paska narzędzi 
wyszukiwania są zapisywane aby ułatwić ich późniejsze wypełnianie" jest bardzo niezgrabne 
stylistycznie. Powinno ono brzmieć np. tak: "Aby ułatwić ponowne wypełnianie formularzy na stronach 
WWW oraz pól w paskach narzędzi wyszukiwania, informacje do nich wprowadzane mogą być 
zapisywane."
Comment 1 Piotr Pielach 2004-06-16 16:55:02 CEST
Poprawiając poprawione: :)

"Aby ułatwić ponowne wypełnianie formularzy na stronach WWW oraz pól w paskach
narzędzi wyszukiwania, informacje wprowadzane do nich mogą być zapisywane."
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-17 15:37:26 CEST
fixed on a trunk. Zmienilem tylko zapisywane na zapamietywane. 
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-17 22:37:29 CEST
verified (windows)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:47:21 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:50:59 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.