Bug 1089 - "Dodaj stronę do zakładek" -> "Dodaj zakładkę do strony"
Summary: "Dodaj stronę do zakładek" -> "Dodaj zakładkę do strony"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 1040
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-11-10 16:50 CET by Leszek Życzkowski
Modified: 2009-01-02 00:48 CET (History)
8 users (show)

See Also:


Attachments
patch (12.20 KB, patch)
2008-04-06 14:33 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Patch (12.19 KB, patch)
2008-04-06 14:36 CEST, Marek Stępień
smalolepszy: review-
Details
Patch (12.38 KB, patch)
2008-04-06 15:02 CEST, Marek Stępień
smalolepszy: review+
Details

Description Leszek Życzkowski 2006-11-10 16:50:48 CET
Od dawna męczyła mnie sprawa Zakładek, a szczególnie sztuczność dodawania do
Zakładek. To kłóci się z ideą zakładek.

- Dodaj do zakładek...
+ Dodaj zakładkę

- Dodaj tę stronę do zakładek...
+ Dodaj zakładkę do tej strony

- Dodaj tę kartę do zakładek...
+ Dodaj zakładkę do tej karty

- Dodaj wszystkie karty do zakładek
+ Dodaj zakładki do wszystkich kart

To są elementy interfejsu, które trzeba zmienić. Oprócz tego trzeba zmienić te
fragmenty pomocy, które dotyczą zakładek.

Uzasadnienie:
Zakładka , to element, który służy do zaznaczania czegoś. Zatem dodajemy ten
element do miejsca, które chcemy zaznaczyć. Podkreślam - dodajemy zakładkę do
czegoś, a nie coś do zakładki. Sama idea wzięła się z potrzeby zaznaczania stron
podczas czytania książek (book+mark) tak, aby można było szybko powrócić do
miejsca, w którym przerwało się czytanie. Ma to proste przełożenie na
przeglądanie witryn internetowych i zaznaczanie interesujących nas stron po to,
aby szybko do nich powrócić. Zatem nic dodać, nic ująć tylko zmienić na poprawną
formę.

Geneza starego sformułowania dodawania do zakładek jest znana - upośledzenie
wielu użytkowników komputerów, a zatem i internetu przez Microsoft, który
zastosował w IE pojęcie Ulubionych i dodawania do Ulubionych, ale nie dajmy się
ogłupiać, realizujmy naszą ideę.
Comment 1 Marek Stępień 2006-11-10 17:16:49 CET
Kiedyś też to proponowałem, ale zostałem przegłosowany.
Comment 2 Leszek Życzkowski 2006-11-10 17:26:44 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)
Tu nie ma co głosować. Sprawa jest tak oczywista, że niepodważalna. Taka jest
logika, chyba, że ktoś zaprzecza logice - no to już nie ma na to rady.

Zarozumiały jestem?? - nie, logiczny.

Comment 3 Wojciech Kapusta 2006-11-10 18:34:13 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Kiedyś też to proponowałem, ale zostałem przegłosowany.

To musiało być chyba przed 2002 rokiem....


(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Tu nie ma co głosować. Sprawa jest tak oczywista, że niepodważalna. (...)

Niestety, dla Zespołu Aviary.PL wiele spraw oczywistych dla "zwykłych" ludzi nie
jest wcale tak oczywistych, a głosy Zespołu są niekiedy dość dziwne. Bywało, że
po zakończeniu głosowania zgłaszałem "votum separatum", które to votum i tak nie
miało żadnego praktycznego znaczenia.

Co do zakładek: zgadzam się z Leszkiem. Przyzwyczajenie do pewnych sformułowań
powoduje, że człowiek przestaje na nie zwracać uwagę. Nawet poszedłbym dalej i
spróbowałbym "Utwórz zakładkę", bo dodać - do czego? No, chyba że (w domyśle) do
zbioru zakładek.

Jeszcze tylko pozostaje pytanie: czy mozna tworzyć / dodawać zakładkę do karty?
Proponowałbym pozostawić tu stronę, a w przypadku większej ilości kart - "Utwórz
/ dodaj zakładki do wszystkich stron".
Comment 4 Rafał Likus 2006-11-10 18:38:42 CET
(W odpowiedzi na komentarz #3)

> Proponowałbym pozostawić tu stronę, a w przypadku większej ilości kart -
"Utwórz / dodaj zakładki do wszystkich stron".

Może lepiej: Dodaj / utwórz zakładkę dla strony?
Comment 5 Leszek Życzkowski 2006-11-10 19:28:59 CET
(W odpowiedzi na komentarz #3) 
> Jeszcze tylko pozostaje pytanie: czy mozna tworzyć / dodawać zakładkę do karty?
> Proponowałbym pozostawić tu stronę, a w przypadku większej ilości kart - "Utwórz
> / dodaj zakładki do wszystkich stron".

Cieszę się Wojtku, że masz podobne zdanie. Nie chciałem aż tak bardzo mieszać,
ale masz w zupełności rację, bo przecież w kartach są otwarte strony, więc
zakładkę będziemy zawsze dodawać do strony.

Ważne jest, że może wyprostujemy te naleciałości M$.
Comment 6 Hubert Gajewski 2006-11-10 20:37:30 CET
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Kiedyś też to proponowałem, ale zostałem przegłosowany.

Podobnie jak Wojciech nie pamiętam takiej sytuacji. Ale mogę się podpisać pod
tym, co napisał Wojciech, że bardzo się do obecnego określenia przyzwyczailiśmy
- gdy Marek użył kiedyś w jednym miejscu propozycji Leszka - uznałem, że przez
zmęczenie mu się pomyliło...

W starych Netscape'ach było "Add Bookmark" (co bardzo dobrze pokazuje ideę o
jakiej wspomniał Leszek). Potem zmieniło się to na "Bookmark This Page".

Propozycja mi się podoba, ale ponieważ IMHO jest prawie tak rewolucyjna jak
zmiana panele -> karty. Chciałbym poznać zdanie konkurencji (z którą się często
nie zgadzam, ale lubię znać jej zdanie - dlatego CC: Andol) i ewentualnie
wysondować tę zmianę wśród społeczności (w przypadku tematu "Panele -> karty",
było wiele głosów sprzeciwu, ale i mocne argumenty przeciw "panelom").

W przypadku zmiany - w polskiej lokalizacji jest 176 linii do sprawdzenia (trunk).
Comment 7 Hubert Gajewski 2006-11-10 20:41:48 CET
(W odpowiedzi na komentarz #3)

> Jeszcze tylko pozostaje pytanie: czy mozna tworzyć / dodawać zakładkę do karty?
> Proponowałbym pozostawić tu stronę, a w przypadku większej ilości kart - "Utwórz
> / dodaj zakładki do wszystkich stron".

Zapytaj Mozilli ;-)
./mozilla/browser/locales/en-US/chrome/browser/browser.properties:bookmarkCurTab_label=Bookmark
This Tab...

Comment 8 Leszek Życzkowski 2006-11-11 02:28:40 CET
(W odpowiedzi na komentarz #6)
> 
> W starych Netscape'ach było "Add Bookmark" (co bardzo dobrze pokazuje ideę o
> jakiej wspomniał Leszek). Potem zmieniło się to na "Bookmark This Page".
> 
"Add Bookmark" - Dodaj zakładkę czyli dodanie zakładki do zbioru Zakładki, ale
skoro zmieniono na "Bookmark this page" - Zaznacz tę stronę, to trzeba było
zmienić Zakładki na Zaznaczone i było by po sprawie. Jeśli ma to być taka
rewolucja jak zamiana paneli na karty, to trzeba zrobić to z rozmysłem i do
końca być pewnym tego co chce się osiągnąć, a że trzeba to zrobić jestem
całkowicie pewny, bo stan dzisiejszy jest (jak wcześniej pisałem) sztuczny i
nielogiczny. Jako, że jestem "starszej daty" używałem zakładek często, bo to był
i jest wygodny sposób ZAZNACZANIA miejsca, do którego chce się powrócić podczas
czytania książek. Czym zatem jest teraz przeglądanie internetu, jak nie
czytaniem, oglądaniem elektronicznych książek, a skoro są to książki, to można
używać zakładek do zaznaczania elektronicznych stron, do których chce się szybko
powrócić. Zatem ZAZNACZAMY taką stronę poprzez dodanie do niej zakładki.
Wojciech napisał, że można utworzyć zakładkę. Nie! Dodać zakładkę! Tworzenie
zakładki poprzez zaginanie strony było i jest postrzegane jako niewłaściwe
zachowanie i nie licujące z człowiekiem inteligentnym i dobrze wychowanym. 
Według mnie cały proces dodawania i organizacja zakładek w produktach Mozilli
powinna wyglądać następująco:
Menu Zakładki - zbiór wszystkich zakładek do stron, w którym znajdują się
foldery, podfoldery z zakładkami i zakładki. Menu to ma odpowiednie narzędzia
pozwalające na zarządzanie zakładkami.
Proces dodawania zakładek
Dodaję zakładkę do strony (nie umieszczam strony w zakładkach bo strona znajduje
się gdzieś na serwerze). Co to oznacza? - zapisanie adresu do tej strony w
specjalnym zbiorze odpowiednio zorganizowanym wg. potrzeb użytkownika.

Jeśli chodzi o "Bookmark This Tab...", to IMHO wydaje się być to wpadką twórców,
bo co to jest ten "tab"? Jest to okno przeglądarki osadzone w oknie głównym, w
którym wyświetlane są strony internetowe. Zatem dodając zakładkę do karty,
dodajemy zakładkę do strony, więc użycie określenia "Zaznacz tę kartę" jest
mylące, bo np. w karcie MozillaPL.org mogą być wyświetlane różne strony, a
proces "Zaznacz tę kartę" nie zaznacza wszystkich stron tej karty, tylko
aktualnie wyświetlaną stronę. Zatem nie musimy i nie powinniśmy powielać błędów
innych.

Rozwinąłem tutaj swoją myśl na temat zakładek, którą uważam za słuszną.
Można pójść drogą: Menu Zaznaczone i umieszczać w nim zaznaczone strony czyli
zaznaczać strony, ale jak wcześniej wspomniałem zaznaczanie stron źle mi się
kojarzy.
Comment 9 Hubert Gajewski 2006-11-11 02:45:39 CET
(W odpowiedzi na komentarz #8)
> (W odpowiedzi na komentarz #6)
> > 
> > W starych Netscape'ach było "Add Bookmark" (co bardzo dobrze pokazuje ideę o
> > jakiej wspomniał Leszek). Potem zmieniło się to na "Bookmark This Page".
> > 
> "Add Bookmark" - Dodaj zakładkę czyli dodanie zakładki do zbioru Zakładki, ale
> skoro zmieniono na "Bookmark this page" - Zaznacz tę stronę, to trzeba było
> zmienić Zakładki na Zaznaczone i było by po sprawie.

Po moim trupie ;-)

> Jeśli ma to być taka
> rewolucja jak zamiana paneli na karty, to trzeba zrobić to z rozmysłem i do
> końca być pewnym tego co chce się osiągnąć, a że trzeba to zrobić jestem
> całkowicie pewny, bo stan dzisiejszy jest (jak wcześniej pisałem) sztuczny i
> nielogiczny. Jako, że jestem "starszej daty" używałem zakładek często, bo to był
> i jest wygodny sposób ZAZNACZANIA miejsca, do którego chce się powrócić podczas
> czytania książek.

Nie wiem czy "starej daty" :-) Dziś zakładki do książek robi np. RMF.

> Czym zatem jest teraz przeglądanie internetu, jak nie
> czytaniem, oglądaniem elektronicznych książek, a skoro są to książki, to można
> używać zakładek do zaznaczania elektronicznych stron, do których chce się szybko
> powrócić. Zatem ZAZNACZAMY taką stronę poprzez dodanie do niej zakładki.
> Wojciech napisał, że można utworzyć zakładkę. Nie! Dodać zakładkę! Tworzenie
> zakładki poprzez zaginanie strony było i jest postrzegane jako niewłaściwe
> zachowanie i nie licujące z człowiekiem inteligentnym i dobrze wychowanym. 
> Według mnie cały proces dodawania i organizacja zakładek w produktach Mozilli
> powinna wyglądać następująco:
> Menu Zakładki - zbiór wszystkich zakładek do stron, w którym znajdują się
> foldery, podfoldery z zakładkami i zakładki. Menu to ma odpowiednie narzędzia
> pozwalające na zarządzanie zakładkami.
> Proces dodawania zakładek
> Dodaję zakładkę do strony (nie umieszczam strony w zakładkach bo strona znajduje
> się gdzieś na serwerze). Co to oznacza? - zapisanie adresu do tej strony w
> specjalnym zbiorze odpowiednio zorganizowanym wg. potrzeb użytkownika.
> 
> Jeśli chodzi o "Bookmark This Tab...", to IMHO wydaje się być to wpadką twórców,
> bo co to jest ten "tab"? Jest to okno przeglądarki osadzone w oknie głównym, w
> którym wyświetlane są strony internetowe. Zatem dodając zakładkę do karty,
> dodajemy zakładkę do strony, więc użycie określenia "Zaznacz tę kartę" jest
> mylące, bo np. w karcie MozillaPL.org mogą być wyświetlane różne strony, a
> proces "Zaznacz tę kartę" nie zaznacza wszystkich stron tej karty, tylko
> aktualnie wyświetlaną stronę. Zatem nie musimy i nie powinniśmy powielać błędów
> innych.

Brzmi dziwnie, choć domyślam się dlaczego tak jest - to się pojawia po
kliknięciu na kartę. Mam mieszane odczucia co do tego.
Comment 10 Leszek Życzkowski 2006-11-11 10:43:44 CET
(W odpowiedzi na komentarz #9)
> > > 
> > "Add Bookmark" - Dodaj zakładkę czyli dodanie zakładki do zbioru Zakładki, ale
> > skoro zmieniono na "Bookmark this page" - Zaznacz tę stronę, to trzeba było
> > zmienić Zakładki na Zaznaczone i było by po sprawie.
> 
> Po moim trupie ;-)
> 
Zgadzam się z tobą całkowicie. To jest sztuczne dopasowywanie do ścisłego
tłumaczenia i podałem to jako jako przykład negatywny.
> 
> Brzmi dziwnie, choć domyślam się dlaczego tak jest - to się pojawia po
> kliknięciu na kartę. Mam mieszane odczucia co do tego.
Niestety nie wiem czego ta wypowiedź dotyczy, bo zacytowałeś obszerny fragment
poruszający kilka aspektów dotyczących zakładek.
Comment 11 Hubert Gajewski 2006-11-11 11:40:06 CET
(W odpowiedzi na komentarz #10)
Fakt, zapomniałem wyciąć. Chodziło mi o "Bookmark This Tab..."
Comment 12 Leszek Życzkowski 2006-11-11 12:46:47 CET
(W odpowiedzi na komentarz #11)
> (W odpowiedzi na komentarz #10)
>Brzmi dziwnie, choć domyślam się dlaczego tak jest - to się pojawia po
kliknięciu na kartę. Mam mieszane odczucia co do tego.
>
> Fakt, zapomniałem wyciąć. Chodziło mi o "Bookmark This Tab..."

Tak to jest po kliknięciu na etykiecie karty lub na pasku kart i dodaje zakładkę
do aktywnej strony. Jest to dziwna konstrukcja i powinno być : Dodaj zakładkę do
tej strony :)
Comment 13 Leszek Życzkowski 2006-11-11 12:57:25 CET
(W odpowiedzi na komentarz #12)
> do aktywnej strony. Jest to dziwna konstrukcja i powinno być : Dodaj zakładkę do
> tej strony :)
> 

Rozpędziłem się. Powinno być: Dodaj aktywną stronę do zakładek i Dodaj strony
otwarte w kartach do zakładek :)

Rozpatrujemy już poszczególne elementy, a jeszcze wiele osób nie wypowiedziało
się na podstawowy temat. Pomimo, że w tej chwili są wszystkie głosy na tak, to
trzeba zaczekać na większą ilość opinii.
Comment 14 Leszek Życzkowski 2006-11-11 13:01:30 CET
(W odpowiedzi na komentarz #13)
 > 
> Rozpędziłem się. Powinno być: Dodaj aktywną stronę do zakładek i Dodaj strony
otwarte w kartach do zakładek :)
> 
Już dzisiaj nic nie piszę, bo za bardzo się mylę. Powinno być:
Dodaj zakładki do stron otwartych w kartach

Comment 15 Leszek Życzkowski 2006-11-11 13:08:45 CET
(W odpowiedzi na komentarz #14)
i Dodaj zakładkę do aktywnej strony

Comment 16 Marek Stępień 2006-11-12 17:33:40 CET
Jeżeli chcemy robić rewolucję, to myślę, że dobrze byłoby to wrzucić w 3.0. W
ten sposób rewolucyjność tego pomysłu nie będzie aż tak widoczna, skoro zakładki
same w sobie będą zupełnie inne. 

W 2.0.x oczywiście takiej zmiany nie wprowadzimy.

(Wojciech: nie mogło być przed 2002, bo przed 2002 się nie udzielałem w Mozilli)
Comment 17 Staś Małolepszy :stas 2006-11-13 19:28:34 CET
Jestem za zmianą. Na pierwszy rzut oka wydała mi się nieco zbyt rewolucyjna, ale
wystarczyły dwa dni, bym krzywo zaczął patrzyć na obecne "dodaj do zakładek".
Oczywiście jestem za tym, by wprowadzić to w 3.0, tak jak pisał Marek - zmiana
będzie bardziej płynna.

Co do kwestii "karta/strona" - zgadzam się z wersją "Dodaj zakładkę do tej strony".
Comment 18 Zbigniew Braniecki 2006-11-16 17:01:34 CET
Ja jestem przeciwny, jakby ktos pytal *^^*. Czy ma sens, zebym sie tlumaczyl? (w
domysle - akceptuje Wasza decyzje, ale zostawiam swoje votum separatum)
Comment 19 Hubert Gajewski 2006-11-16 17:35:13 CET
(W odpowiedzi na komentarz #18)
> Ja jestem przeciwny, jakby ktos pytal *^^*. Czy ma sens, zebym sie tlumaczyl?

IMHO ma :-) Dlaczego jesteś przeciwny?
Comment 20 Zbigniew Braniecki 2006-11-16 18:18:15 CET
(W odpowiedzi na komentarz #19)
> (W odpowiedzi na komentarz #18)
> > Ja jestem przeciwny, jakby ktos pytal *^^*. Czy ma sens, zebym sie tlumaczyl?
> 
> IMHO ma :-) Dlaczego jesteś przeciwny?

Well, oczywiscie z powodow, ktore kazdy z Was zna i ktorych sie domysla, ale
ktore kazdy z Was obalil juz na sto sposobow i tylko czeka, az je napisze, zeby
odpowiedziec "A'ha! Wiedzialem, ze to napiszesz! Nie masz racji bo A, B, C, D,
... Z!" ;)

1) W tym momencie termin jest nieprawidlowy, ale intuicyjny. 

Znaczy "Dodaj ta strone (serwis WWW, strone WWW, cos wirtualnego, a nie fizyczny
kawalek interfejsu) do zakladek (Zakladki, to takie miejsce w mojej przegladarce
gdzie sa zachowane zakladki do stron)"

Nowa propozycja zmienia go na:
"Dodaj zakladke (jaka zakladke? Nieistniejaca, cos nowego, cos czego nie ma,
podczas gdy dotychczas zakladki "istnialy" dopiero wtedy kiedy je juz mialem
dodane) do strony (w potocznym rozumieniu, cos zostanie dodane do strony, ktora
ogladam, pojawi sie na niej, nie wiem, zamryga?)"

Zgadzam sie z poprawnoscia technologiczna zwrotu, ale mam duze opory przed
zaprezentownaiem tego uzytkownikom.
Bedzie to dla nich absolutnie abstrakcyjne i na dodatek nie uda nam sie nawet,
zeby z niczym im sie nie kojarzylo, poniewaz "dodaj cos do strony" ma swoje
znaczenie. Dodaj klip, dodaj komentarz do artykulu", czyli "dodaj cos do tresci
strony. Spraw by cos nowego na tej stronie sie pojawilo". Moim zdaniem userzy
beda mocno zdezorientowani.

Rozmawial wlasnie ze staszkiem, ktory powiedzial "daj sobie dwa dni, to polubisz
to" - mozliwe, ale a) Jestem geekiem, poprawnosc terminow jest dla mnie wazna i
przekracza bariery dobrego smaku
b) Nie chcemy chyba, zeby user musial dawac sobie dwa dni (albo 6) zanim polubi
cos z czego ma korzystac, prawda?

Powtarzam - rozumiem Wasza argumentacje i nie chce sie klocic. Uwazam, ze ta
zmiana jest przeciwko uzytkownikom, a pro "zasadom" co imho nie powinno byc
naszym celem.
Comment 21 Marek Stępień 2006-11-16 18:41:09 CET
(W odpowiedzi na komentarz #20)
> Rozmawial wlasnie ze staszkiem, ktory powiedzial "daj sobie dwa dni, to polubisz
> to" - mozliwe, ale a) Jestem geekiem, poprawnosc terminow jest dla mnie wazna i
> przekracza bariery dobrego smaku

Nie rozumiem punktu a, tzn. związku między trzema zdaniami składowymi. :)

Jeśli poprawność terminu jest ważna, to "Dodaj zakładkę" własnie jest poprawne.

> b) Nie chcemy chyba, zeby user musial dawac sobie dwa dni (albo 6) zanim polubi
> cos z czego ma korzystac, prawda?

Większość użytkowników nawet nie zauważy różnicy, w przeważającej ilości
wypadków widzieć będą po prostu "Dodaj zakładkę".
 
> Powtarzam - rozumiem Wasza argumentacje i nie chce sie klocic. Uwazam, ze ta
> zmiana jest przeciwko uzytkownikom, a pro "zasadom" co imho nie powinno byc
> naszym celem.

Ta zmiana zachowuje metaforę _zakładek_. Obecna sytuacja jest taka, jakbyśmy
brali wprost terminologię eksplorerowych "Ulubionych" i tylko zmieniali ich
nazwę na "Zakładki". Cała metafora w diabły.

BTW, o ile się nie mylę, to jest jeden z niewielu byków odziedziczonych przez
nas po starej MozilliPL, a zmiana jest znacznie mniejszego kalibru niż
wcześniejsze rewolucje terminologiczne (dodatki/rozszerzenia, karty/panele,
sidebar/panel boczny)

PS. "Bookmark this page" to nie jest żadne "Oznacz", to jest po prostu wstrętny
amerykański uczasownikowany rzeczownik, który znaczy mniej więcej tyle, co
"Zzakładkuj".

Swoją drogą, możliwe, że problem nam sam się rozwiąże, jeśli Places (Miejsca)
zastąpią Bookmarks także w UI. :-)
Comment 22 Staś Małolepszy :stas 2006-11-16 18:48:00 CET
Zbyszku: wydaje mi się, że dla użytkowników korzystających z przeglądarki ok.
400 razy mniej niż my zmiana ta, nie będzie tak szokująca. Zgodzę się, że obecne
wyrażenie przyjęło się w języku komputerowym, nie mniej jestem zdania, że warto
to zmienić - by lepiej opisać to, co się wykonuje podczas tego, co po angielsku
nazywamy "to bookmark a page".

Być może więcej czasu powinniśmy poświęcić propozycji Wojciecha ("utwórz"
zamiast "dodaj zakładkę"), która wydała mi się próbą racjonalizacji problemu.
Być może proponując "Dodaj zakładkę" popadamy w skrajność bezpośredniego
przenoszenia zwrotów z języka rzeczy fizycznych do języka rzeczy wirtualnych.
Muszę to jeszcze przemyśleć, niemniej podoba mi się pomysł na dokonanie jakiejś
zmiany tutaj. Szczególnie, że - jak słusznie zauważył Marek - w 3.0 zmieni się
także sam system zakładek. Lepszej okazji na przemyślenie tego już nie będzie.
Comment 23 Wojciech Kapusta 2006-11-16 19:03:55 CET
Właśnie chciałem potwierdzić moją propozycję:

"Utwórz zakładkę do strony..."
"Utwórz zakładki do wszystkich stron..."

Bookmark this page, Add to Favorites itp. - może to brzmi w języku amerykańskim
(ale chyba już niekoniecznie w tradycyjnym angielskim); nie oznacza to jednak,
że mamy dostosowywać się bez zastrzeżeń takim dziwadłom. Tym bardziej, że
słownictwo stosowane przez Aviary ma być przecież wzorem dla słownictwa i
tłumaczeń oprogramowania w Polsce, a więc nie możemy sobie pozwalać na kalki i
sugerowanie się innymi rozwiązaniami, czyli na łatwiznę.
Comment 24 Leszek Życzkowski 2006-11-16 19:06:13 CET
(W odpowiedzi na komentarz #20)
> a) Jestem geekiem, poprawnosc terminow jest dla mnie wazna i
> przekracza bariery dobrego smaku

Nie będę polemizował z tobą na temat innych argumentów, gdyż uważam, że ten jest
najistotniejszy. Skoro tak chcesz trzymać się poprawności terminów no to
przejdźmy się po tych terminach, które są widoczne dla ZU:

Bookmarks - bez komentarza
Bookmark this page
Bookmark this Tab
Bookmark All Tabs
Bookmark this Link

No to najpierw zastanówmy się co w tych zwrotach ma znaczyć słowo "bookmark" -
przecież jest to zakładka, ale nie u amerykańców. Tam wszystko skraca się do
granic niezrozumienia. Przecież w starych wersjach brzmiało to "Add bookmark to
page" no i uległo skróceniu do "Bookmark" w formie czasownikowej, czyli po
polsku "Dodaj zakładkę do strony". Jeśli chodzi o dodawanie zakładek do kart, to
już wyraziłem swoje zdanie na ten temat w wcześniejszej wypowiedzi i potwierdza
się tylko to, że amerykanie podchodzą do zagadnień poprawności językowej bardzo
swobodnie. Nas nie stać na to, musimy pielęgnować nasz język, bo to jeden z
elementów naszej tożsamości narodowej. 
Tak więc moja propozycja nie dość, że przywraca właściwy sens dodawania zakładek
do stron (wirtualną zakładkę do wirtualnej strony), ale jest całkowicie zgodna z
oryginałem.
Tak więc Zbyszku, Twój koronny argument jest błędny.


Comment 25 Leszek Życzkowski 2006-11-16 19:17:20 CET
(W odpowiedzi na komentarz #24)

Ponieważ w trakcie pisania pojawiły się nowe wypowiedzi mała dygresja na ten
temat. Wojtku, można przedyskutować sprawę "utwórz" i "dodaj", chociaż będę
optował za "dodaj" mając na uwadze niedobre postrzeganie dodawania zakładek do
rzeczywistych książek, bo to zawsze będzie mi kojarzyć się z nagannym
zachowaniem czytelników zaznaczających miejsce przerwania lektury różnymi
dziwnymi sposobami innymi niż prawdziwe zakładki. Może to moje zboczenie, ale
każdy ma prawo do osobistego osądu różnych zachowań

Comment 26 Wojciech Kapusta 2008-01-05 02:51:23 CET
Obawiam się, że sprawa zaczyna się komplikować. Piszę właśnie z wersji 3.0b2. W menu"Zakładki" nalazłem pozycję "Wyświetl wszystkie zakładki..." (chyba wolałbym jednak starego, dobrego Menedżera, ale to później), prowadzącą do okna "Organizator miejsc". A więc mamy następny problem.

Myślę, że trzeba szybko podjąć decyzje dotyczące ujednolicenia stosowanych przez nas sformułowań w tej materii. Nie ukrywam, że podejrzewam tu dryfowanie Mozilli w kierunku standardów Micro$oftu i jakoś mi się to zaczyna kojarzyć z globalnymi "favourites"? Może też ma to jakiś związek z terminologią i schematem organizacji środowiska Gnome; obiecuję, że odpalę jakąś wersję live z Gnomem, żeby popatrzeć, jak to teraz wygląda. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że Firefox (jako i Thunderbird oraz SeaMonkey) nie jest programem wyłącznie dla środowiska Gnome, jak i nie jest programem wyłącznie dla Windows.

Wracając do meritum - podtrzymuję moje wcześniejsze propozycje i dodaję kilka nowych:

1. Bookmark this page - Dodaj / Utwórz zakładkę do strony 
- Można skrócić do "Dodaj zakładkę", do rozważenia pozostaje "dodaj" czy "utwórz".

2. Bookmark this Tab - Dodaj / Utwórz zakładkę do strony
- Dla użytkownika nie ma chyba znaczenia, czy chodzi tu o stronę wyświetloną w karcie, czy w oddzielnym oknie. Ja bym tu nie komplikował.

3. Bookmark All Tabs - Dodaj / Utwórz zakładki do wszystkich stron
- Patrz punkt 2.

4. Bookmark this Link - no właśnie, tu już jest pewien kłopot, gdyż zakładkę można utworzyć nie do odnośnika, lecz do elementu docelowego. Może: Dodaj / Utwórz zakładkę do elementu docelowego?

5. Organizator miejsc - na razie jest to tylko organizator zakładek? Jeżeli tak to już zostanie, to może lepiej pozostać przy zakładkach i nazwać to "Organizator zakładek"?

6. Wyświetl wszystkie zakładki - nie lepiej nazwać to "Organizator zakładek"? Użytkownik będzie miał jasność, bo mi się to kojarzy np. z wyświetleniem wszystkich zakładek w oknie albo panelu bocznym.
Comment 27 Wojciech Kapusta 2008-01-05 02:58:19 CET
I jeszcze to: przy dodawaniu zakładki pojawia nam się skrajnie niepraktyczne miniokienko (chyba tak to nie zostanie???) z mylącą pozycją "Menu Zakładki". Przyznam się, że dopieru kilku próbach zorientowałem się, o co tu chodzi. Nie może po prostu zostać "Zakładki"?
Comment 28 Marek Stępień 2008-01-05 03:24:08 CET
(w odpowiedzi na komentarz #26)
> Obawiam się, że sprawa zaczyna się komplikować. Piszę właśnie z wersji
> 3.0b2. 

Szkoda, że nie testujesz czegoś nowszego...

> Myślę, że trzeba szybko podjąć decyzje dotyczące ujednolicenia
> stosowanych przez nas sformułowań w tej materii. Nie ukrywam, że podejrzewam
> tu dryfowanie Mozilli w kierunku standardów Micro$oftu i jakoś mi się to
> zaczyna kojarzyć z globalnymi "favourites"? Może też ma to jakiś związek z
> terminologią i schematem organizacji środowiska Gnome;

Nie ma żadnego związku z Gnome ani z Microsoftem.

> 3. Bookmark All Tabs - Dodaj / Utwórz zakładki do wszystkich stron
> - Patrz punkt 2.

Do jakich wszystkich? Jeśli mam 3 okna, to ta opcja NIE doda mi zakładek do _wszystkich_ otwartych w Fx stron.

> 5. Organizator miejsc - na razie jest to tylko organizator zakładek? 

Nie. Chyba że przez "na razie" rozumiesz nightly sprzed miesiąca ("beta 2").
Teraz to jest "Biblioteka" i, zgodnie z pomysłem "Places" zawiera zakładki i historię wraz z tagami. 

Co do zamiany "kart" na "strony" jestem przeciwny z tych samych przyczyn, dla których nie chcę zrobić z "Wyświetl wszystkie zakładki" ("Show All Bookmarks") "Organizatora".
Comment 29 Marek Stępień 2008-01-05 03:26:03 CET
(w odpowiedzi na komentarz #27)
> I jeszcze to: przy dodawaniu zakładki pojawia nam się skrajnie niepraktyczne
> miniokienko (chyba tak to nie zostanie???) z mylącą pozycją "Menu
> Zakładki".

Problem ten wynika z tego, że testujesz nieaktualną wersję...

Comment 30 Marek Stępień 2008-04-06 13:34:02 CEST
Co z tym robimy w 3.0?
Comment 31 Staś Małolepszy :stas 2008-04-06 14:10:17 CEST
Za zmianą.
Teraz, gdy mamy gwiazdkę symbolizującą zakładkę, kliknięcie na niej bardziej pasuje mi do zdania "dodaj zakladke do strony" niz "dodaj strone do zakladek". To tak jak z "dodaj gwiazdke" i "dodaj do gwiazdek".
Comment 32 Marek Stępień 2008-04-06 14:19:05 CEST
Co ciekawe, w paru miejscach mamy już "Dodaj dynamiczną zakładkę". :)
Comment 33 Leszek Życzkowski 2008-04-06 14:21:57 CEST
(w odpowiedzi na komentarz #30)
> Co z tym robimy w 3.0?
> 
IMHO Zmieniać, zmieniać i jeszcze raz Zmieniać, bo to jedyna okazja na
doprowadzenie do poprawnej językowo i znaczeniowo formy, pozbycie się
cholernych naleciałości M$, i danie przykładu innym.
Comment 34 Marek Stępień 2008-04-06 14:33:09 CEST
Created attachment 1011 [details]
patch
Comment 35 Marek Stępień 2008-04-06 14:36:36 CEST
Created attachment 1012 [details]
Patch

W poprzednim były literówki.
Comment 36 Staś Małolepszy :stas 2008-04-06 14:55:56 CEST
Comment on attachment 1012 [details]
Patch


>Index: browser/chrome/browser/browser.properties
>@@ -3,7 +3,7 @@
>-droponbookmarksbutton=Upuść odnośnik, aby go dodać do Zakładek
>+droponbookmarksbutton=Upuść odnośnik, aby dodać zakładkę do niego

Propozycja:
"Upuść odnośnik, aby dodać do niego zakładkę"


>Index: browser/chrome/help/menu_reference.xhtml
>@@ -229,8 +229,8 @@
>- <h3 id="add_to_bookmarks">Dodaj do zakładek</h3>
>- <p>Pozwala dodać bieżącą stronę do zakładek. W&nbsp;oknie dialogowym można podać nazwę zakładki i&nbsp;folder, w&nbsp;którym ma zostać zapisana - w&nbsp;razie potrzeby można utworzyć nowy folder.
>+ <h3 id="add_to_bookmarks">Dodaj zakładkę</h3>
>+ <p>Pozwala dodać zakładkę do bieżącej strony. W&nbsp;oknie dialogowym można podać nazwę zakładki i&nbsp;folder, w&nbsp;którym ma zostać zapisana - w&nbsp;razie potrzeby można utworzyć nowy folder.

Ta zmiana jest OK, ale tuż poniżej...

>  Jako zakładkę zapisać można również grupę aktualnie otwartych kart.</p>

...czy nie chcemy tego zmienić na:
"Zakładki można również dodać do [całej] grupy aktualnie otwartych kart."
?


>@@ -239,8 +239,8 @@
>- <h3 id="bookmark_all_tabs">Dodaj wszystkie karty do zakładek...</h3>
>- <p>Dodaje wszystkie karty otwarte w&nbsp;bieżącym oknie do nowego folderu zakładek. Zostanie 
>+ <h3 id="bookmark_all_tabs">Dodaj zakładki do wszystkich kart...</h3>
>+ <p>Tworzy nowy folder z&nbsp;zakładami do wszystkich kart otwartych w&nbsp;bieżącym oknie. Zostanie 

zakładami -> zakładkami (literówka)
Comment 37 Marek Stępień 2008-04-06 15:02:22 CEST
Created attachment 1013 [details]
Patch

Z poprawkami zaproponowanymi przez Staszka.
Comment 38 Leszek Życzkowski 2008-04-06 15:03:17 CEST
(w odpowiedzi na komentarz #37)
> Created an attachment (id=1013) [details]
> Patch
> 
> Z poprawkami zaproponowanymi przez Staszka.
> 
Dla mnie - pięknie! Nareszcie Zakładki (Biblioteka) będzie miejscem, gdzie
są gromadzone zakładki, a nie miejscem, gdzie były gromadzone strony, karty.
Comment 39 Staś Małolepszy :stas 2008-04-06 15:23:58 CEST
Comment on attachment 1013 [details]
Patch

r=stas

Hubert, w Twoje ręce.
Comment 40 Zbigniew Braniecki 2008-04-06 15:27:19 CEST
Chcemy to tez do Flocka, Seamonkey i Camino, prawda? Co na to ownerzy odpowiednich lokalizacji?

Czy chcemy to sprzedawac gdzies szerzej? Operze? MS? K-Meleonowi?
Comment 41 Marek Stępień 2008-04-06 15:36:30 CEST
(w odpowiedzi na komentarz #40)
> Chcemy to tez do Flocka (...) MS

Flock i IE mają "Ulubione".

> SMk, Camino
- tak, trzeba zgłosić do nich bugi

> Operze i K-Meleonowi

Nie wiem.

Comment 42 Adrian Kalla :Adrianer 2008-04-06 15:56:14 CEST
Do komentarza #40 Gandalfa: 
celem jest aby slownictwo w Sm bylo to samo co w Fx i Tb, dlatego wszelkie zmiany, jezeli jakos je zauwaze, wejda rowniez do SeaMonkey 2.0.
Comment 43 Marek Stępień 2008-04-07 00:18:25 CEST
Prośba jest taka - jeśli hubert da sr+ dzisiaj przed 17:00, to proszę by ktoś tego patcha wrzucił. Jeśli nie, to ja to wrzucę po piątej - ale im wcześniej, tym lepiej.

Uwaga: jutro Mozilla zamyka drzewo na RC 1, tak więc wszystkie patche, które chcemy mieć w RC 1 (a prawdopodobnie i w 3.0) muszą dzisiaj znaleźć się w CVS-ie. 

Ponadto potrzeba nam testów na Litmusie.
Comment 44 Hubert Gajewski 2008-04-07 02:38:21 CEST
Comment on attachment 1013 [details]
Patch

sr=hubert

Nie mam teraz czasu, żeby sprawdzić czy patch zawiera wszystko, co trzeba. Zerknąłem tylko na to, co jest.
Comment 45 Zbigniew Braniecki 2008-04-07 03:33:06 CEST
Checking in ./browser/chrome/help/firebird-toc.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebird-toc.rdf,v <-- firebird-toc.rdf
new revision: 1.56; previous revision: 1.55
done
Checking in ./browser/chrome/help/menu_reference.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/menu_reference.xhtml,v <-- menu_reference.xhtml
new revision: 1.50; previous revision: 1.49
done
Checking in ./browser/chrome/help/shortcuts.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/shortcuts.xhtml,v <-- shortcuts.xhtml
new revision: 1.31; previous revision: 1.30
done
Checking in ./browser/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/tabbed_browsing.xhtml,v <-- tabbed_browsing.xhtml
new revision: 1.17; previous revision: 1.16
done
Checking in ./browser/chrome/browser/browser.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.dtd,v <-- browser.dtd
new revision: 1.94; previous revision: 1.93
done
Checking in ./browser/chrome/browser/browser.properties;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.properties,v <-- browser.properties
new revision: 1.64; previous revision: 1.63
done
Checking in ./browser/chrome/browser/tabbrowser.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/tabbrowser.dtd,v <-- tabbrowser.dtd
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done
Checking in ./browser/chrome/browser/history/history.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/history/history.dtd,v <-- history.dtd
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in ./browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties,v <-- bookmarkProperties.properties
new revision: 1.14; previous revision: 1.13
done

woho :)
Gratulacje dla wszystkich!
Comment 46 Staś Małolepszy :stas 2008-04-07 05:27:47 CEST
Whooah! Gratulacje! :-)

Proponuje założyć nowego buga i trakować w nim kontakty z innymi przeglądarkami, w celu promowania tej zmiany.
Comment 47 Hubert Gajewski 2008-04-07 16:44:37 CEST
v.
Comment 48 Adrian Kalla :Adrianer 2008-12-21 19:10:59 CET
poprawione w suite:
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/pl/rev/6d9f9ef59746
Comment 49 Hubert Gajewski 2009-01-02 00:48:35 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.