Bug 109 - Braki w tłumaczeniach pozycji z Application Menu
Summary: Braki w tłumaczeniach pozycji z Application Menu
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-16 17:27 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2014-08-15 11:12 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2004-06-16 17:27:41 CEST
Poza "O Mozilli Firefox" wszystkie pozycje z tego menu są nieprzetłumaczone:
- Preferences...
- Services
- Hide Firefox
- Hide Others
- Show All
- Quit Firefox
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 17:45:20 CEST
A czy to przypadkiem nie zalezy od jezyka systemu operacyjnego? Nie mamy takich
stringow w lokalizacji.

Nominuje to INVALID
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-16 23:54:32 CEST
-> INVALID

To nie jest blad. MacOSX te elementy wstawia ze swoich plikow jezykowych.
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-16 23:59:44 CEST
To jest 100% pewne?
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-06-17 00:12:44 CEST
Na 99%
Takich stringow nie ma w aplikacji.
Comment 5 Marek Stępień 2004-06-17 22:38:44 CEST
Dla pewności:

Piotr: używasz polskiego OS X i masz angielskie teksty w menu "Firefox"? Czy
może masz anglojęzyczny także sam system?
Comment 6 Piotr Chyliński 2004-06-17 23:27:01 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
> Dla pewności:
> 
> Piotr: używasz polskiego OS X i masz angielskie teksty w menu "Firefox"? Czy
> może masz anglojęzyczny także sam system?

Używam anglojęzycznego systemu, ale... używam również pewnego programu, którego menu jest 
francuskojęzyczne - całe menu, łącznie z Application Menu, o którym pisałem. Podobnie jest w 
przypadku używanych przeze mnie aplikacji Adobe z polskim interfejsem. Stąd moje posądzenie, że 
pozycje menu, o których pisałem, również są częścią lokalizacji.

Wysłałem już zapytanie w tej sprawie do SADu. Proponuję zawiesić dyskusję do czasu otrzymania od 
nich odpowiedzi.
Comment 7 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:12 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:31:50 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 9 Marek Stępień 2005-03-18 19:10:27 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.