Bug 11 - Potrzeba tekstow, artykulow itp.
Summary: Potrzeba tekstow, artykulow itp.
Status: RESOLVED WORKSFORME
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.firefox.pl
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-24 00:17 CET by Zbigniew Braniecki
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-02-24 00:17:29 CET
W serwisie z cala pewnoscia potrzebne jest wiecej tekstow.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:17:28 CEST
-> marcoos
Comment 2 Marek Stępień 2005-09-16 01:22:48 CEST
Ten błąd jest przestarzały. Jeśli chodzi o firefox.pl, to materiałów jest IMHO
wystarczająca ilość na firefox.pl, pomoc.firefox.pl i mozillapl.org. 

Co innego nvu.pl, ale to już nie moja działka... ;-)

Zamykam ten błąd.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.