Bug 115 - Nie przetłumaczony opis domyślnego schematu
Summary: Nie przetłumaczony opis domyślnego schematu
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-17 02:15 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-06-17 02:15:57 CEST
A to dosłownie dwa słowa! 

"default" i "The default theme"
Comment 1 Piotr Komoda 2004-06-17 16:00:57 CEST
I za kazdym razem przepakowywac binaria schematu tylko po to, by przetlumaczyc 2
slowa? A nie dalo by sie to zglosic do L10N? Wtedy albo by to wywalili, albo
dodali by odpowiedni string do plikow jezykowych Fx'a, ktory uwidacznial by sie
tylko na domyslnym schemacie :)
Wiem, wydziwiam :D
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-17 16:37:40 CEST
IMHO lepiej tego nie ruszać, przynajmniej teraz.

Proponuję WONTFIX albo LATER.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 06:48:42 CEST
nie bedziemy tego tlumaczyc, tlumaczenie prawdopodobnie bedzie realizowane z
poziomu dodatku (takie sa plany MF)

zamykam
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:18 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:43:07 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:23:40 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.