Bug 1153 - Deinstalacja, odinstalowywanie
Summary: Deinstalacja, odinstalowywanie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P5 propozycja
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL: http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8641
Depends on:
Blocks: 1040
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2007-06-14 13:58 CEST by Leszek Życzkowski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Leszek Życzkowski 2007-06-14 13:58:37 CEST
Żeby się nie rozwodzić. W SJP PWN nie ma takich słów. Aby określić po polsku ten proces zaleca się użyć określenia "usunąć".
Comment 1 Hubert Gajewski 2007-06-15 10:14:02 CEST
1. Odinstalowywanie - INVALID - nie mamy takiego słowa w lokalizacji
2. Deinstalacja - to, że czegoś nie ma wymienionym słowniku nie jest przeszkodą. Problem jest jedynie taki, że do słowa "instalacja" powinien być dodany przedrostek "dez", a nie "de". Tyle, że to nieładnie brzmi i nie jest tak powszechne, jak "deinstalacja". Pomyślę co z tym zrobić.
Comment 2 Leszek Życzkowski 2007-06-15 10:35:06 CEST
(odpowiedź na komentarz #1)
> 1. Odinstalowywanie - INVALID - nie mamy takiego słowa w lokalizacji
Hubert nie przerażaj mnie! To co piszesz w tym przypadku jest straszne! Czy trzeba w sumie w ogólnym przedstawieniu problemu pisać literka po literce? To są przykłady:
1. Przycisk w Menedżerze rozszerzeń i motywów - "Odinstaluj"
2. Tooltip dla tego przycisku to - "Odinstaluj ten dodatek przy ponownym uruchomieniu programu Firefox"
3. Po jego naciśnięciu pojawia się okno dialogowe zatytułowane "Deinstalacja XXXX" - masz rację z użyciem z, bo jeśli po przedrostku "de" występuje samogłoska należy użyć "dez" - a w nim "Czy chcesz odinstalować XXXXX"

 Uff!
Comment 3 Hubert Gajewski 2007-06-15 10:55:07 CEST
(odpowiedź na komentarz #2)
> (odpowiedź na komentarz #1)
> > 1. Odinstalowywanie - INVALID - nie mamy takiego słowa w lokalizacji
> Hubert nie przerażaj mnie! To co piszesz w tym przypadku jest straszne! Czy
> trzeba w sumie w ogólnym przedstawieniu problemu pisać literka po literce?

Dokładnie tak. Zgłoszony błąd mówił o użyciu słowa "odinstalowywanie". Ponieważ nie podałeś gdzie on wysŧępuje - przeszukałem całą lokalizację. Program "grep" zwrócił 0 linii - takiego słowa nie ma w polskiej lokalizacji.

> To
> są przykłady:
> 1. Przycisk w Menedżerze rozszerzeń i motywów - "Odinstaluj"
> 2. Tooltip dla tego przycisku to - "Odinstaluj ten dodatek przy ponownym
> uruchomieniu programu Firefox"
> 3. Po jego naciśnięciu pojawia się okno dialogowe zatytułowane
> "Deinstalacja XXXX" - masz rację z użyciem z, bo jeśli po przedrostku "de"
> występuje samogłoska należy użyć "dez" - a w nim "Czy chcesz odinstalować
> XXXXX"

Nie widzę nic złego w słowie "odinstaluj". Poprawnie stworzone słowo. Poza tym powszechnie używane.
Comment 4 Leszek Życzkowski 2007-06-15 11:07:08 CEST
(odpowiedź na komentarz #3)
> Nie widzę nic złego w słowie "odinstaluj". Poprawnie stworzone słowo. Poza
> tym powszechnie używane.
> 
Nie występujące w większości słowników języka polskiego.

Comment 5 Marek Stępień 2007-07-05 11:38:26 CEST
Usunięcie polega na (przepraszam za masło maślane) zwykłym usunięciu, natomiast dezinstalacja/odinstalowywanie jest procesem, którego usunięcie jest tylko elementem składowym, a inne to: sprzątanie w różnych rejestrach, zmiana ustawień itd. Usuwa się pliki, odinstalowywuje się programy (a rozszerzenia są pewnym rodzajem programu).

"Deinstalacja" oczywiście do kosza.
Comment 6 Hubert Gajewski 2007-07-08 05:38:26 CEST
(w odpowiedzi na komentarz #5)

> "Deinstalacja" oczywiście do kosza.

Więc na czym stanęło?

Comment 7 Marek Stępień 2008-04-02 13:12:26 CEST
(w odpowiedzi na komentarz #6)
> (w odpowiedzi na komentarz #5)
> 
> > "Deinstalacja" oczywiście do kosza.
> 
> Więc na czym stanęło?

Na razie bezpiecznie będzie wprowadzić "dezinstalację" w miejsce wszystkich "deinstalacji", co za chwilę zamierzam zrobić w toolkicie i Firefoksie.
Comment 8 Marek Stępień 2008-04-02 13:25:19 CEST
Deinstalacji i pochodnych (deinstalowanie, deinstalator itp.) już nie ma w toolkicie i Firefoksie, jest dezinstalacja, odinstalowywanie itp., zależnie od kontekstu.

Dopieszczenie tego musi poczekać, mamy ważniejsze sprawy.

---

Poniżej lista wystąpień "deinstal" w mail i calendar:

$ grep [dD]einstal * -R|grep -v "installer.inc"
calendar/installer/custom.properties:WARN_APP_RUNNING_UNINSTALL=Program $(^Name) musi zostać zamknięty przed kontynuowaniem deinstalacji.\n\nKliknij "OK", by zamknąć program $(^Name) automatycznie i kontynuować.
calendar/installer/custom.properties:STATUS_UNINSTALL_MAIN=Deinstalacja programu ${BrandShortName}...
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Witamy w deinstalatorze programu $(^NameDA)
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Kreator ten przeprowadzi proces deinstalacji programu $(^NameDA).\n\nPrzed rozpoczęciem deinstalacji należy się upewnić, że program $(^NameDA) nie jest uruchomiony.\n\n$_CLICK
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE=Deinstalacja
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Proszę czekać, trwa deinstalacja programu $(^NameDA).
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE=Deinstalacja ukończona
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE=Deinstalacja zakończona powodzeniem.
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=Deinstalacja przerwana
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE=Deinstalacja nie powiodła się.
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=Kończenie deinstalatora programu $(^NameDA)
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=Program $(^NameDA) został usunięty z tego komputera.\n\nKliknij Zakończ, by zamknąć program deinstalatora.
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Do ukończenia deinstalacji programu $(^NameDA) konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Czy uruchomić go teraz ponownie?
calendar/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Czy aby na pewno chcesz zakończyć deinstalator programu $(^Name)?
calendar/installer/override.properties:UninstallCaption=Deinstalator programu $(^Name) 
calendar/installer/override.properties:ClickUninstall=Kliknij Odinstaluj, by rozpocząć deinstalację.
calendar/installer/override.properties:UninstallingSubText=Deinstalacja z:
calendar/installer/override.properties:CreatedUninstaller="Utworzono deinstalator: "
mail/installer/custom.properties:SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL = Aby dokończyć deinstalację programu, może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.
mail/installer/custom.properties:WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Program ${BrandFullName} musi zostać zamknięty przed kontynuowaniem deinstalacji.\n\nZamknij program ${BrandFullName}, aby kontynuować.
mail/installer/custom.properties:WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Komputer musi zostać uruchomiony ponownie, aby dokończyć deinstalację programu ${BrandShortName}. Czy teraz uruchomić ponownie komputer?
mail/installer/custom.properties:STATUS_UNINSTALL_MAIN=Deinstalacja programu ${BrandShortName}…
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Witamy w deinstalatorze programu $(^NameDA)
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Kreator ten przeprowadzi proces deinstalacji programu $(^NameDA).\n\nPrzed rozpoczęciem deinstalacji należy się upewnić, że program $(^NameDA) nie jest uruchomiony.\n\n$_CLICK
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE=Deinstalacja
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Proszę czekać, trwa deinstalacja programu $(^NameDA).
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE=Deinstalacja ukończona
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE=Deinstalacja zakończona powodzeniem.
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=Deinstalacja przerwana
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE=Deinstalacja nie powiodła się.
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=Kończenie deinstalatora programu $(^NameDA)
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=Program $(^NameDA) został usunięty z tego komputera.\n\nKliknij Zakończ, by zamknąć program deinstalatora.
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Do ukończenia deinstalacji programu $(^NameDA) konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Czy uruchomić go teraz ponownie?
mail/installer/mui.properties:MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Czy aby na pewno chcesz zakończyć deinstalator programu $(^Name)?
mail/installer/override.properties:UninstallCaption=Deinstalator programu $(^Name) 
mail/installer/override.properties:ClickUninstall=Kliknij Odinstaluj, by rozpocząć deinstalację.
mail/installer/override.properties:UninstallingSubText=Deinstalacja z:
mail/installer/override.properties:CreatedUninstaller="Utworzono deinstalator: "
Comment 9 Hubert Gajewski 2008-04-03 10:16:26 CEST
(w odpowiedzi na komentarz #8)
> Deinstalacji i pochodnych (deinstalowanie, deinstalator itp.) już nie ma w
> toolkicie i Firefoksie, jest dezinstalacja, odinstalowywanie itp., zależnie od
> kontekstu.
> 
> Dopieszczenie tego musi poczekać, mamy ważniejsze sprawy.

Nie widzę zmian w http://mxr.mozilla.org/l10n/source/pl/browser/installer/installer.inc. Czy to ten nieużywany plik?
Comment 10 Marek Stępień 2008-04-03 11:01:42 CEST
(w odpowiedzi na komentarz #9)
> Nie widzę zmian w
> http://mxr.mozilla.org/l10n/source/pl/browser/installer/installer.inc. Czy to
> ten nieużywany plik?

Nie jest używany, to pozostałość starego mozillowego instalatora, już w wersji 1.5 (2.0?) zastąpionego przez NSIS. Plik musi sobie jednak leżeć na serwerze, bo compare-locales ma doń wielki sentyment. 
Comment 11 Marek Stępień 2008-04-07 08:57:52 CEST
Zgłosiłem 1699 i 1700 dla Sb i Tb. Ten zamykam.
Comment 12 Hubert Gajewski 2008-04-07 15:47:58 CEST
v.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.