Bug 116 - Tłumaczenie tekstów na grafice
Summary: Tłumaczenie tekstów na grafice
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-17 02:21 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-06-17 02:21:08 CEST
Czy możemy to robić?
A jeśli tak to po janielsku jest na about
chrome://browser/content/about.png
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-17 12:56:37 CEST
nie. nie mozemy.
I pliz, nie przyjmuje maniery pisania tytulu a w opinie dkonaczania go. To dwie
oddzielne sprawy.
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-17 13:55:01 CEST
Nie możemy, prawa autorskie do grafiki w Fx są ściśle przestrzegane. 

Poza tym, żeby to przetłumaczyć, musielibyśmy mieć źródłowy obrazek. Takiego nie
mamy, a prowizorka nie ma sensu.

verified wontfix
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:38:07 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:48:38 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.