Bug 117 - Poprawki do tekstów w sidebarze Historia
Summary: Poprawki do tekstów w sidebarze Historia
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 236
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-06-17 02:29 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
patch dla history.dtd: "Wyświetl" i "według liczby wizyt" (782 bytes, patch)
2004-10-23 19:06 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Piotr Pielach 2004-06-17 02:29:04 CEST
Sidebar Historia
Menu "Widok" - to na sidebarze!
Jest: "Według największej liczby wizyt"
Proponowane: "Według częstości wizyt"

Menedżer zakładek
Menu "Widok"
Jest: "Posortowano według"
Proponowane: "Sortowanie według"
Chodzi o to że nie powinno się stosować czasu przeszłego :) Bo jeśli jest
zaznaczona opcja "Nieposortowane" to każdy napis z "Posortowano" jest nieprawdziwy.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-17 15:02:30 CEST
drugie wprowadzam, ale z pierwszym sie nie zgadzam. Nie podoba mi sie 
okreslenie "wedlog czestosci" 
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-17 16:34:29 CEST
Częstość nie pasuje -- mogłem odwiedzić stronę abcdefg.com 500 razy w zeszłym
miesiącu, a w tym miesiącu wcale. :)
Comment 3 Piotr Pielach 2004-06-17 20:53:38 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> drugie wprowadzam, ale z pierwszym sie nie zgadzam. Nie podoba mi sie 
> okreslenie "wedlug czestosci" 

Może nie jest najlepsze... ale "według największej liczby wizyt" też nie jest
szczęśliwe.

Poza tym tak się zastanawiałem nad tym menu w całości. 
Słowo "Widok" w tym miejscu trochę mi nie pasuje gdyż pokrywa się z pozycją w
głównym menu, sugerując podobną zawartość...

Można by się zastanowić czy nie da się znaleźć lepszego słowa...
Może "Sortuj" albo "Wyświetl"... sam nie wiem zresztą :(
Comment 4 Piotr Chyliński 2004-06-17 22:33:20 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)
> (W odpowiedzi na komentarz #1)
> > drugie wprowadzam, ale z pierwszym sie nie zgadzam. Nie podoba mi sie 
> > okreslenie "wedlug czestosci" 
> 
> Może nie jest najlepsze... ale "według największej liczby wizyt" też nie jest
> szczęśliwe.

A może po prostu "według ilości/liczby wizyt"?
> 
> Poza tym tak się zastanawiałem nad tym menu w całości. 
> Słowo "Widok" w tym miejscu trochę mi nie pasuje gdyż pokrywa się z pozycją w
> głównym menu, sugerując podobną zawartość...
> 
> Można by się zastanowić czy nie da się znaleźć lepszego słowa...
> Może "Sortuj" albo "Wyświetl"... sam nie wiem zresztą :(

Samo "Sortuj" to chyba zbyt mało, bo to menu ma wpływ na *sposób wyświetlania*. Czyli IMHO albo tak 
jak teraz, albo "Wyświetl" lub "Pokaż".
Comment 5 Piotr Pielach 2004-06-17 23:57:12 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> > Może nie jest najlepsze... ale "według największej liczby wizyt" też nie 
> > jest szczęśliwe.
> 
> A może po prostu "według ilości/liczby wizyt"?

O! I to byłoby to :)

> Samo "Sortuj" to chyba zbyt mało, bo to menu ma wpływ na *sposób
wyświetlania*. Czyli IMHO albo tak 
> jak teraz, albo "Wyświetl" lub "Pokaż".

Jak dla mnie oba ok.
Chodzi o to by nie powtórzyć tej samej nazwy co w menu głównym.
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 20:35:43 CEST
Marek?
Comment 7 Marek Stępień 2004-10-03 11:09:04 CEST
"Wyświetl" i "wg liczby wizyt" są ok.
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 02:25:51 CEST
mass
owner->marcoos
qa->na siebie (na razie)
Comment 9 Marek Stępień 2004-10-23 19:06:33 CEST
Created attachment 182 [details]
patch dla history.dtd: "Wyświetl" i "według liczby wizyt"

To należało poprawić już dawno...
Comment 10 Marek Stępień 2004-10-23 19:07:37 CEST
Setting QA, cc'ing gandalf.

Gandalf -> cvs. :)
Comment 11 Marek Stępień 2004-10-23 19:23:16 CEST
.
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2004-10-23 19:45:37 CEST
fixed in CVS
Comment 13 Marek Stępień 2004-10-23 19:51:16 CEST
rsvld.
Comment 14 Staś Małolepszy :stas 2004-10-23 23:01:34 CEST
skoro już wrzucone do cvs i wszyscy się zgadzają, to zamykam.
Comment 15 Marek Stępień 2004-10-23 23:08:20 CEST
Nie używamy CLOSED!
Comment 16 Marek Stępień 2004-10-23 23:09:04 CEST
RESOLVED FIXED.

Stadia błędu są takie:
UNCONFIRMED -> NEW -> ASSIGNED -> RESOLVED -> VERIFIED.

Używania CLOSED unikamy.
Comment 17 Staś Małolepszy :stas 2004-11-04 23:40:19 CET
Verified in Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041103
Firefox/1.0RC2
Comment 18 Marek Stępień 2005-03-18 19:54:15 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.