Bug 12 - Potrzebujemy polskiej wersji opisu radzenia sobie z "No XBL binding for browser"
Summary: Potrzebujemy polskiej wersji opisu radzenia sobie z "No XBL binding for browser"
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.mozilla.org/products/firef...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-02-24 01:44 CET by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-02-24 01:44:21 CET
Trzeba gdzieś dodać napis, żeby nie nadpisywać starej wersji nową.

http://www.mozilla.org/products/firefox/releases/fix-extensions.html
Comment 1 Piotr Pielach 2004-06-24 23:56:18 CEST
Czy to jest jeszcze aktualne?
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-25 01:31:06 CEST
Zdaje się że tak.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 06:41:06 CEST
a teraz?
Comment 4 Marek Stępień 2004-09-20 21:17:57 CEST
FX od wersji 1.0 PR nie pozwoli na odpalenie się przestarzałym rozszerzeniom
(chyba że użySzkodnik sobie to w about:config wymusi).

Samo się więc rozwiązało poprzez zmiany w oryginalnej wersji. 

WFM.
Comment 5 Marek Stępień 2004-11-06 15:23:16 CET
v.
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:39:48 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.