Bug 123 - wąskie okno importu pliku ksiazki adresowej
Summary: wąskie okno importu pliku ksiazki adresowej
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 85
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-06-17 15:05 CEST by Grzegorz Podgórski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Grzegorz Podgórski 2004-06-17 15:05:04 CEST
wersja 0.7rc2 PL - przy importowaniu pliku ksiazki adresowej(.ldif), okno
aktywne jest obcięte z prawej strony i nie mozna okna rozciagac.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-06-19 15:51:22 CEST
Problem czesciowo rozwiazany w RC3, text juz nie wychodzi poza obszar okna, ale
nadal okno jest ciut przyciete. Przy okazji pojawil sie kawalek nieaktywnego
przycisku Anuluj. Nie wiem co z tym dalej zrobic, aby to naprawic. To juz chyba
lezy po stronie Mozilla.org.  
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 23:31:53 CEST
v.
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 17:22:03 CET
Masówka. Z "Thunderbird pl-PL" do Lokalizacje/Thunderbird. Sorry for bugspam ;)
Comment 4 Stefan Plewako :stef 2010-05-07 03:38:35 CEST
→ fxd

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.