Bug 124 - Opcje menedżera pobierania plików - literówka
Summary: Opcje menedżera pobierania plików - literówka
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-17 15:14 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-06-17 15:14:03 CEST
Edycja > Preferencje > Prywatność > Opcje Menedżera pobierania:

Jest: "Wyczysć historię".
Powinno być: "Wyczyść historię" (s->ś)
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-17 15:14:40 CEST
Znaczy się, listę plików, nie historię, ale nie mogę jednocześnie zgłaszać błędu
i widzieć okna Preferencji. :D
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-17 15:32:12 CEST
fixed on a trunk 
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-17 22:40:13 CEST
v.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:39:45 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:10:45 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.