Bug 125 - literowka w "Czytaj pocztę"
Summary: literowka w "Czytaj pocztę"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-17 15:29 CEST by Grzegorz Podgórski
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Grzegorz Podgórski 2004-06-17 15:29:46 CEST
Po rozwinieciu ikonki poczty pierwszy napis jest: Czytaj pocztę (0 nowych wiadomoSi)
powinno byc: Czytaj pocztę (0 nowych wiadomości)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-17 15:34:12 CEST
Czy moglbys ustawiac podsumowanie na cos innego niz "pierwszy"? 
 
A problem dotyczy chyba Thunderbirda a nie Firefoksa. 
Comment 2 Piotr Komoda 2004-06-17 15:48:13 CEST
-> Firefox
-> Marcoos
Blad dotyczy Firefoksa i tylko niego. Przycisk Mail na pasku narzedzi
nawigacyjnych, a konkretnie jego rozwijane menu.
Comment 3 Piotr Komoda 2004-06-17 15:49:29 CEST
Eee, znaczy 
-> Gandalf
QA -> Marcoos
sorry za spam
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-06-17 15:52:45 CEST
fixed on a trunk  
przepraszam za zmylke Pitreck :)  
Comment 5 Grzegorz Podgórski 2004-06-17 15:58:00 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Czy moglbys ustawiac podsumowanie na cos innego niz "pierwszy"? 
>  
> A problem dotyczy chyba Thunderbirda a nie Firefoksa. 

Oczywiście, poprawię się, nie robię tego na co dzień!
Comment 6 Marek Stępień 2004-06-17 22:41:39 CEST
Teraz jest wiadomoŚi (zamiast Ś jest czeskie "SZ")

reopening.
Comment 7 Marek Stępień 2004-06-17 22:41:59 CEST
tzn, w http://beta.firefox.pl/0.9/final/Firefox-pl-PL-win32-0.9.zip :)
Comment 8 Zbigniew Braniecki 2004-06-18 00:26:16 CEST
fixed on a trunk
Comment 9 Marek Stępień 2004-06-18 01:15:53 CEST
vrfy.
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:44:42 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 11 Marek Stępień 2005-03-18 19:29:35 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.