Bug 126 - Nieprzetlumaczony Talkback
Summary: Nieprzetlumaczony Talkback
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 188
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-06-17 16:45 CEST by Zbigniew Braniecki
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Zbigniew Braniecki 2004-06-17 16:45:29 CEST
W wersji 0.9 nie mamy przetlumaczonego Talkbacka.
Analogicznie w Tb 0.7

Poprawka planowana na Fx 1.0 i Tb 0.8
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-17 22:53:01 CEST
Talkback da się w ogóle tłumaczyć? To taka stara, brzydka motifowa aplikacja...
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-18 00:15:19 CEST
da sie
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-18 00:19:52 CEST
Aha, przez XTalkback.ad?

Nie wiem, czy to nie jest UNIX-only (analogiczny plik istniał np. przy Netscape
4 dla UNIX, pozwalając na jego tłumaczenie, ale windowsiane wersje już tego nie
miały).

Comment 4 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 06:51:42 CEST
musimy to miec do 1.0PR
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 23:28:08 CEST
WONTFIX. Nie bedziemy tlumaczyc (CVS)
Comment 6 Marek Stępień 2004-09-20 21:04:37 CEST
Skoro nie w 1.0 PR, to zdejmuję blokera.

v.
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:37:11 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 8 Marek Stępień 2005-03-18 19:29:52 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.