Bug 127 - Brak Pomocy i Inspektora DOM
Summary: Brak Pomocy i Inspektora DOM
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-17 21:35 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-06-17 21:35:05 CEST
Znalazłem różnice w zawartości menu między oryginałem a PL??

W menu "Narzędzia" w PL - brakuje DOM Inpektora!

W menu Pomoc w PL - nie ma odwołania do pomocy! "Help Contents" i "For IE Users"

Czy to zostało celowo pominięte?
Mam nadzieję że nie :)
Comment 1 Piotr Pielach 2004-06-17 22:30:13 CEST
Pobrałem nowego ZIPa i jest już OK!
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-17 22:44:42 CEST
->INVALID
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-17 22:45:56 CEST
Dla porządku...
Comment 4 Marek Stępień 2004-06-17 22:46:09 CEST
Worksforme...
Comment 5 Marek Stępień 2004-06-17 22:46:26 CEST
I verified. :)

Sorry za bugspam :P
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:36:34 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 7 Marek Stępień 2005-03-18 19:27:38 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.