Bug 128 - Menedżer Profili - 2 błędy
Summary: Menedżer Profili - 2 błędy
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-17 21:58 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-06-17 21:58:40 CEST
Po uruchomieniu Menedżera mamy literówkę: (brak spacji)
Jest: "Firefox przechowuje informacjeo"
Powinno być: "Firefox przechowuje informacje o"

Duga rzecz. "Utwórz nowy profil" -> drugi ekran "Zakończenie Kreatora..."
Jest: "Twoje ustawienia, preferencje, zakładki i poczta będzie trzymana w:"
  - Powinna być liczba mnoga, a "trzymać" jest w takim znaczeniu potoczne

Powinno być: "Twoje ustawienia, preferencje, zakładki i poczta będą
przechowywane w:"
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 06:53:25 CEST
poprawione gdzies w 0.9 albo kolo 1.0PR
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:19 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:43:48 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:25:34 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.