Bug 129 - Widok/Źródło strony => Kod źródłowy strony
Summary: Widok/Źródło strony => Kod źródłowy strony
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-17 23:03 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Chyliński 2004-06-17 23:03:07 CEST
Wydaje mi się, że "źródło strony" to niezbyt szczęśliwa nazwa. Źródłem strony może być wszak serwer, 
płyta CD, dysk etc. "Kod źródłowy" wydaje mi się być bardziej jednoznacznym określeniem.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 06:53:51 CEST
Marcoos?
Comment 2 Marek Stępień 2004-09-20 23:44:04 CEST
W en-US jest "Page Source", a nie "Page Source Code".

Starajmy się unikać zbyt długich tłumaczeń, wystarczy już że większość polskich
słów jest dłuższa od ich angielskich odpowiedników...

Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 20:33:23 CEST
WONTFIX
Comment 4 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:15 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:32:49 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:13:34 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.