Bug 130 - Pomoc->O...->Twórcy - brak pl literek
Summary: Pomoc->O...->Twórcy - brak pl literek
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-17 23:09 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Pielach 2004-06-17 23:09:25 CEST
Menu Pomoc-> O Mozilli Firefox -> Twórcy

Pozypały się polskie litery. Efekt taki jakby kodowanie było złe, tylko że
wszystkie są źle wyświetlane!
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-17 23:23:31 CEST
U mnie działa, Linux i Windows (to co się nazywa "final").
Comment 2 Piotr Pielach 2004-06-17 23:44:29 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> U mnie działa, Linux i Windows (to co się nazywa "final").

Właśnie na 0.9 "final" na WinXP.
Linuxa nie mam, ale coś mi się wydaje że sobie sprawię specjalnie do testów FF/TB :)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-06-18 00:20:29 CEST
dziala w WinXP - wersja z final.
Comment 4 Piotr Pielach 2004-06-18 00:35:42 CEST
OK. Znalazłem przyczynę...

Czyszczenie rejestru z pozostałości po poprzednich wersjach pomogło (chyba
sprawcą była wersja EN)!!!
Sorry za fałszywy alarm.

Ale wydaje mi się, że tak nie powinno się dziać... żeby dwie wersje językowe się
tak gryzły...
Comment 5 Marek Stępień 2004-06-18 01:13:52 CEST
W takim razie...

WERKTFUERMICH GERESOLVT :P

(bp, nmsp, ale jakoś mnie tak naszło na engleutsch ;))
Comment 6 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:16 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 7 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:34:15 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 8 Marek Stępień 2005-03-18 19:17:06 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.