Bug 133 - Menedżer zakładek - powiadamianie o zmianie ;-)
Summary: Menedżer zakładek - powiadamianie o zmianie ;-)
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-18 01:30 CEST by Jakub Klawiter
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Jakub Klawiter 2004-06-18 01:30:40 CEST
Tam jest tak:

"W przypadku, gdy strona ta ulegnie zmianie, Firefox użyje jednego z poniższych
sposobów, aby o tym powiadomić.

* Zmień ikonę
* Wyświetl powiadomienie
..."

1. IMO wiadomo chyba że TA strona a nie strona główma M$ (chyba że ta strona ==
strona główna M$ ;-)
2. Skoro Firefox użyje jednego ze sposobów to może raczej:
* Zmieni ikonę
* Wyświetli powiadomienie
* Otworzy stronę w nowym oknie
* Odtworzy dźwięk
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-18 01:40:24 CEST
Target: 1.0.
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-18 01:43:24 CEST
Punkt 2 - zgadzam się, punkt 1 - nie. :)
Comment 3 Jakub Klawiter 2004-06-18 02:11:08 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #2)
> Punkt 2 - zgadzam się, punkt 1 - nie. :)

O.k. ale w takim razie przynajmniej "ta strona" zamiast "strona ta" czy tez nie? ;-)

Comment 4 Marek Stępień 2004-06-18 02:24:25 CEST
Nie. :P
Comment 5 Jakub Klawiter 2004-06-18 02:34:54 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> Nie. :P
Nie to nie! :P
:D
Comment 6 Zbigniew Braniecki 2004-06-18 14:47:13 CEST
Mimo, iz jest to troszeczke archaiczne (strona ta), wydaje mi sie, ze lepiej
pasuje do melodii zdania. Ale nie upieram sie. Moj QA sie upiera :)
Comment 7 Jakub Klawiter 2004-06-18 20:59:12 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #6)
> Mimo, iz jest to troszeczke archaiczne (strona ta), wydaje mi sie, ze lepiej
> pasuje do melodii zdania. Ale nie upieram sie. Moj QA sie upiera :)

Dobzre ze nie piszesz: 
Ale nie upieram sie, bo moj QA sie upiera :D

EOT 
Comment 8 Piotr Chyliński 2004-06-19 23:22:46 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #0)
> 2. Skoro Firefox użyje jednego ze sposobów to może raczej:
> * Zmieni ikonę
> * Wyświetli powiadomienie
> * Otworzy stronę w nowym oknie
> * Odtworzy dźwięk

"zmieni" czy "wyświetli" to czynności, a więc działania. Sposobami, o których mowa, byłyby raczej:
* zmiana ikony
* wyświetlenie powiadomienia
* otworzenie strony w nowym oknie
* sygnał dźwiękowy
Comment 9 Piotr Chyliński 2004-06-21 15:23:51 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #8)

Sam sobie odpowiadam, że bzdury piszę ;) Ale rzeczywiście to okno wymaga przebudowy.

IMHO powinno to wyglądać jakoś tak:

"W przypadku, gdy strona ta ulegnie zmianie, Firefox może o tym powiadomić na różne sposoby."

"Gdy strona ta ulegnie zmianie:
- Zmień ikonę
- Wyświetl powiadomienie
- ..."

Dlaczego? Bo:
- obecnie jest, że Firefox użyje jednego z poniższych sposobów, podczas gdy można "odptaszkować" 
więcej niż jedną metodę powiadomienia;
- w obecnej formie jest "Powiadomienie:", a powiadomienie to "Zmiana ikony" nie "Zmień ikonę"
Comment 10 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 06:55:57 CEST
nie widze tego w 1.0PR, czy to przypadkiem nie zostalo usuniete?
Comment 11 Zbigniew Braniecki 2004-10-02 20:32:39 CEST
bug jest juz nieaktualny. zamykam
Comment 12 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:12 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 13 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:39:53 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 14 Marek Stępień 2005-03-18 19:11:40 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.