Bug 135 - Zmiana adresu e-mail Bugzilli...
Summary: Zmiana adresu e-mail Bugzilli...
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-18 09:39 CEST by Jakub Klawiter
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Łatka zmieniająca sposób wyświetlania daty. (1.90 KB, patch)
2004-06-18 11:42 CEST, Pawel Chmielowski
no flags Details

Description Jakub Klawiter 2004-06-18 09:39:24 CEST
potwierdzenie prośby, zmiana adresu na trwałe zajdzie za 3 dni (dokładnie
00:08 on the 21st of June, 2004).

Czy tej daty nie da sie tez przetlumaczyc?
Comment 1 Pawel Chmielowski 2004-06-18 11:42:31 CEST
Created attachment 85 [details]
Łatka zmieniająca sposób wyświetlania daty.

Po nałożeniu tej łatki, data w listach będzie podawana w formacie
RRRR-MM-DD GG:MM (przykładowo 2004-06-14 11:45)
Comment 2 Pawel Chmielowski 2004-06-18 11:43:37 CEST
Rozwiązanie zawarte w załączniku #85
Comment 3 Marek Stępień 2005-03-18 17:11:57 CET
Masówka. Z "Bugzilla pl-PL" do Lokalizacje/Bugzilla. Sorry for bugspam ;)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.