Bug 136 - nieaktywna ikona
Summary: nieaktywna ikona
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 121
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-18 15:17 CEST by Grzegorz Podgórski
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Grzegorz Podgórski 2004-06-18 15:17:41 CEST
w oknie nowej wiadomosci, po nacisnieciu na ikonki prawym przyciskiem myszy,
okno z "dostosuj" jest nieaktywne
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-06-18 16:26:45 CEST
-> default
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-18 16:27:57 CEST
once more. przepraszam za spam
Comment 3 Piotr Komoda 2004-06-18 19:07:41 CEST
Ten sam blad co w Bug 121, tylko dotyczy innego okna. Rozwiazanie problemu jest
w kwestii Mozilla.org, nie naszej. Ustawiam to jako duplikat, choc nie jest to
do konca zgodne z prawda.

*** This bug has been marked as a duplicate of 121 ***
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:21:37 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.