Bug 138 - Konsola JS - "Arkusz styli"...
Summary: Konsola JS - "Arkusz styli"...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.dramaten.se/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-18 17:02 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-06-18 17:02:05 CEST
W Konsoli JS pozostało błędne sformułowanie "arkusz styli" zamiast "arkusz
stylów" - w komunikacie obecnym w quirks mode, informującym o tym, że załadowano
arkusz, mimo nieprawidłowego typu mime.

Jak do tego dojść:
1. Otwórz stronę z badziewnego serwera (np. http://www.dramaten.se/ )
2. Otwórz konsolę JS.
3. Patrz na ostrzeżenia (żółte ikonki)

Co jest:
"Arkusz styli <arkusz.css> został wczytany, pomimo..."

Co powinno być:
"Arkusz stylów <arkusz.css> został wczytany, pomimo..."
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 06:57:34 CEST
poprawione w 0.9.1
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:13 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:32:25 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 19:12:42 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.