Bug 139 - general.useragent.vendorComment w wydaniach testowych
Summary: general.useragent.vendorComment w wydaniach testowych
Status: VERIFIED WONTFIX
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-18 20:13 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-06-18 20:13:18 CEST
Propozycja na przyszłość.

Zrezygnujmy ze sformułowania 'RC', 'Release Candidate' w odniesieniu do
polskiego tłumaczenia. Wyrażenie to jest mylące, może sugerować, że chodzi o RC
samego programu.

Proponuję określać je mianem 'PWT', 'Polskie Wydanie Testowe'. I każde wydanie
testowe numerować (PWT1, PWT2).

W pliku defaults/pref/firefox.js każdego wydania testowego dopisujmy:

pref("general.useragent.vendorComment", "PWTx");

gdzie xx - numer wydania testowego.

Zapewni to większy porządek przy wydaniach testowych. Będzie można też wykryć
takie testowe wydanie po navigator.userAgent, który dzięki temu będzie wyglądał tak:

Mozilla/5.0 (X11; U; $SYSTEM; pl-PL; rv:$GECKO_RV) Gecko/$BUILDDATE
Firefox/$WERSJA (PWT1)

Wykrywanie useragent przyda się, jeśli ktoś zgłosi błąd w bugzilli - bugzilla
podaje nam przecież useragent zgłaszającego.

Oczywiście w ostatecznych wersjach zlokalizowanych usuwalibyśmy nasz vendorComment.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-10-11 02:22:58 CEST
MF przejmuje wydawanie, wiec nic juz tu nie zrobimy.
WONTFIX
Comment 2 Marek Stępień 2004-11-06 15:18:34 CET
v.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:40:04 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 4 Marek Stępień 2005-03-18 18:55:28 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.