Bug 1410 - "Leopardyzacja" terminologii makowej w Firefoksie
Summary: "Leopardyzacja" terminologii makowej w Firefoksie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Mac OS X 10.4
: P5 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Piotr Chyliński
URL:
Depends on:
Blocks: 1040 1384
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2008-01-12 04:43 CET by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2008-01-12 04:43:02 CET
 
Comment 1 Marek Stępień 2008-01-12 04:54:05 CET
Zmieniłem:
* Skończ na Zakończ
* "Firefox - Pomoc" na "Pomoc programu Firefox"
* treść menu Okno wziąłem żywcem z iTunes. 

Jeszcze coś do poprawki w Firefoksie?
Comment 2 Marek Stępień 2008-03-29 11:28:48 CET
Wprowadziłem brakującą zmianę Skończ->Zakończ.

Zamykam. 
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-03-30 05:22:44 CEST
Zwerfikowane wg zmian widocznych w bonsai-l10n i mxr.
Comment 4 Staś Małolepszy :stas 2008-03-31 15:56:29 CEST
Nie używam polskiego iTunes, ale czy tam naprawdę jest "Miniatur_k_a"? (menu Okno) Po angielsku mamy "Minimize" i miniturka wydaje mi sie koszmarnym tłumaczeniem. Pytam raczej z ciekawości, pewnie nic nie będziemy zmieniać.

Pozostale zmiany: verified (Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; pl; rv:1.9pre) Gecko/2008033104 Minefield/3.0pre)
Comment 5 Marek Stępień 2008-04-01 00:13:23 CEST
(w odpowiedzi na komentarz #4)
> Nie używam polskiego iTunes, ale czy tam naprawdę jest "Miniatur_k_a"?

Tak.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.