Bug 142 - Inspektor DOM - blad w Box Model, XBL Bindings, Computed style
Summary: Inspektor DOM - blad w Box Model, XBL Bindings, Computed style
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-20 05:07 CEST by Piotr Kaczmarek
Modified: 2009-01-02 03:22 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Poprawiony plik pl-inspector.jar (14.46 KB, application/x-java-archive)
2004-06-20 12:02 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Poprawiony firefox-0.9-pl-PL-langpack.xpi (200.76 KB, application/x-xpinstall)
2004-06-20 12:23 CEST, Marek Stępień
no flags Details
pl-inspektor.jar poprawiony przez Grzegorza Szotowskiego (14.75 KB, patch)
2004-06-28 07:36 CEST, Kornel "lenrock" Misiejuk
no flags Details

Description Piotr Kaczmarek 2004-06-20 05:07:20 CEST
kiedy wybieram w inspektorze DOM jakikolwiek element strony, a następnie
wybieram Computed Style zamiast DOM Node, to zamiast wyliczonych styli ukazuje
sie okienko z bledem (niestety nawet nie da sie stamtad go skopiowac).
błąd parsowania XML: niezdefiniowana jednostka
Obszar: chrome://inspector/content/viewers/computedStyle/computedStyle.xul
Numer linii 58, kolumna 41:
<treecol id="olcStyleName" label="&propertyName.label;" flex="1"/>
----------------------------------^

to samo było w polskiej lokalizacji firefoxa 0.8, w oryginalnej wersji ten błąd
chyba nie występuje..
Comment 1 Piotr Kaczmarek 2004-06-20 05:16:47 CEST
sprawdzilem wersje oryginalna 0.8 (bo tylko taka mam pod reka) i tam jest ok,
natomiast po zaaplikowaniu .xpi z polskimi localami sie psuje jak opisalem powyzej
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-20 12:02:45 CEST
Created attachment 87 [details]
Poprawiony plik pl-inspector.jar

Plik ten zastępuje dotychczasowy pl-inspector.jar w katalogu
katalog_firefoksa/chrome.

Poprzednia wersja miała jakieś śmieci na początku trzech dtd:
boxModel.dtd
computedStyle.dtd
xblBindings.dtd

Gandalf, co z tym robimy?
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-06-20 12:04:29 CEST
poprawimy :)
Comment 4 Marek Stępień 2004-06-20 12:10:33 CEST
.
Comment 5 Zbigniew Braniecki 2004-06-20 12:20:19 CEST
opis nie ulatwia odnalezienia bledu. poprawiam
Comment 6 Marek Stępień 2004-06-20 12:23:32 CEST
Created attachment 88 [details]
Poprawiony firefox-0.9-pl-PL-langpack.xpi

Wrzućmy to na beta. :)
Comment 7 Marek Stępień 2004-06-20 12:48:56 CEST
Nie, to nie.
http://www.marcoos.zwm.punkt.pl/firefox/
Comment 8 Marek Stępień 2004-06-24 19:07:04 CEST
Wersja docelowa powinna być ustawiona na 0.9.1.
Comment 9 Marek Stępień 2004-06-24 20:16:20 CEST
Request: blocking 0.9.1.
Comment 10 Kornel "lenrock" Misiejuk 2004-06-28 07:36:19 CEST
Created attachment 95 [details]
pl-inspektor.jar poprawiony przez Grzegorza Szotowskiego

Dołączam poprawkę zrobionę przez Grzegorza Szotowskiego ,widzę jednak zę
sie dubluje , ale może skorzystacie , zmiany były wykonane na plikach 
\locale\pl-PL\inspector\viewers\boxModel.dtd
\locale\pl-PL\inspector\viewers\computedStyle.dtd
\locale\pl-PL\inspector\viewers\xblBindings.dtd
Comment 11 Marek Stępień 2004-06-28 10:57:10 CEST
Kornel: przecież załącznik 87 zawiera już te poprawki...
Comment 12 Zbigniew Braniecki 2004-06-29 16:14:34 CEST
wlaczam attachement 87
Comment 13 Zbigniew Braniecki 2004-09-19 06:58:57 CEST
poprawiony w 0.9.1
Comment 14 Marek Stępień 2004-09-19 22:16:19 CEST
Tak. Zapomniałem wtedy rozwiązać ten błąd.

vrfy.
Comment 15 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:46:29 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 16 Marek Stępień 2005-03-18 19:45:45 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", błędy zostały przeniesione do
produktu Lokalizacje, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.