Bug 143 - Thunderbird RC3 PL budowany ze zbyt nowym glibc
Summary: Thunderbird RC3 PL budowany ze zbyt nowym glibc
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-20 13:10 CEST by Karol L.
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Karol L. 2004-06-20 13:10:44 CEST
Binaria Thunderbird 0.7 RC3 PL zostały zbudowane z wykorzystaniem zbyt nowej
wersji glibc (bodajże 2.4.3) i to nie pozwala na uruchomienie programu w wielu
dystrybucjach oraz na współpracę z niektórymi dodatkami. Można oczywiście
podmienić thunderbird-bin oraz biblioteki *.so wykorzystujac te z wersji
angielskiej i program sie uruchamia i jest zlokalizowany. Jednak wtedy pojawia
się inny problem - nie da rady uruchomić programu wraz z dodatkiem Enigmail
(najnowszym 0.84.1), choć dodatek ten działa bez problemów w tb 0.7 wersji
angielskojęzycznej dostępnej ze strony mozilla.org.
Po zainstalowaniu Enigmail (instalacja przebiega bezbłędnie) przy próbie
uruchomienia Thunderbird PL RC3 z konsoli następuja powtarzajace sie komunikaty
o konfiguracji rozszerzenia, jednak jest to pętla nieskonczona, a okno się nie
ukazuje. (Nie pomaga usuwanie podkatalogu chrome oraz pliku .mfasl) - mogę się
tylko domyślać, ze to wynik niezgodnosci bibliotek, bo komunikaty nic nie mówią
o źródle problemu.
Comment 1 Piotr Komoda 2004-06-21 09:57:55 CEST
Caly dowcip polega na tym, ze ani ja ani nikt inny z ekipy nie kompiluje
programu dla oficjalnych lokalizacji. RC2 pl-PL jak i poprzednie opieraly sie na
plikach pobranych z FTPa Mozilla.org. Po dokonaniu poprawek w tlumaczeniu
podmieniam tylko paczki jezykowe i podsylalem calosc na server. "Podstawe" dla
RC4 pobralem z innego mirrora, powinno byc juz OK.
Comment 2 Marek Stępień 2005-03-18 18:20:47 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Thunderbird pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Thunderbird.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.