Bug 147 - Na liście systemów w Bugzilli brakuje nowszych wersji Mac OS X
Summary: Na liście systemów w Bugzilli brakuje nowszych wersji Mac OS X
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-06-21 19:16 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-01 12:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-06-21 19:16:10 CEST
Brakuje przede wszystkim Mac OS X 10.3. Ponadto można chyba usunąć Mac System
7.x - 9.x, na które żaden z tłumaczonych przez nas programów nigdy nie był dostepny.
Comment 1 Piotr Pielach 2004-06-22 10:44:00 CEST
Można usunąć Windows 3.1 - na ten zabytek też nie ma odpowiedniej wersji Mozilii ;(
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2004-06-22 12:58:25 CEST
poprawilem
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-23 02:11:41 CEST
v.
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:35:56 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 15:48:06 CET
Masówka. Zmiana produktu z serwis firefox.pl na bugs.aviary.pl.
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:07 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.